clock-lineemail-lineemailfacebookinstagramlinkedinpinterestpointer-linequotetelephone-linetelephonetwitter

Urządzenie diagnostyczne wspomagające w planowaniu przy zabiegach usunięcia zaćmy

Wspomaga chirurga w planowaniu, a następnie przeprowadzaniu operacji usunięcia zaćmy.

Zwiększa przewidywalność rezultatów przy wszczepianiu soczewek wewnątrzgałkowych. Urządzenie pokazuje np. lokalizację cięcia oraz dokładne miejsce wszczepu soczewek: torycznych, wieloogniskowych, wieloogniskowych torycznych, jednoogniskowych. Jest to innowacyjny sprzęt, który wpływa na wysoką jakość wykonywanych operacji usunięcia zaćmy, zwiększa ich bezpieczeństwo i skuteczność.

Główne cechy:

  • Ma swoje zastosowanie zarówno podczas badań przedoperacyjnych, jaki w czasie trwania operacji.
  • Wspomaga chirurga w przygotowaniu planu procedury zabiegu usunięcia zaćmy.
Verion Image Guided System