clock-lineemail-lineemailfacebookinstagramlinkedinpinterestpointer-linequotetelephone-linetelephonetwitter

Urządzenie analizujące oraz do oceny filmu łzowego

Urządzenie to wykorzystuje mikroprzepływową technologię „lab-on-a-chip” do pomiaru osmolarności (stężenia rozpuszczonych, aktywnych cząsteczek w roztworze) łez u ludzi zdrowych oraz pacjentów z ZSO.

Tearlab Osmolarity System