clock-lineemail-lineemailfacebookinstagramlinkedinpinterestpointer-linequotetelephone-linetelephonetwitter

Urządzenie do głębszego obrazowania struktur ludzkiego oka

Technologia ta daje nowe możliwości w zakresie obrazowania struktur oka. Umożliwia uzyskanie znacznie większej szybkości skanowania, dużo lepszej penetracji struktur oka aż po twardówkę oraz uzyskanie lepszej końcowej rozdzielczości uzyskanych obrazów. Zastosowanie w urządzeniu długości fali 1050nm (podczerwień) zapewnia znacznie lepszą penetrację tkanek. Światło podczerwone ulega również mniejszemu rozproszeniu, co umożliwia lepszą wizualizację tylnej kory ciała szklistego i jej struktury. Jest to aparat, który umożliwia zajrzenie głębiej w struktury ludzkiego oka. Jednocześnie z wykonywaniem przekrojów OCT wykonuje kolorowe zdjęcia dna oka skorelowane ze skanami, które może być zastąpione zdjęciem z autofluorescencją.
W urządzeniu zaimplementowano rozbudowane funkcje jaskrowe z bazą danych normatywnych. Dzięki dużemu obszarowi skanowania można przy jednym skanowaniu dokonać diagnostyki obrazowej i jakościowej obszaru plamki, zmierzyć grubość warstwy włókien nerwowych wokół tarczy, komórek zwojowych w obszarze centralnym oraz uzyskać dane topograficzne tarczy nerwu wzrokowego.

Główne cechy:

  • jednoczesne uzyskiwania wysokiej jakości obrazu ciała szklistego,
    siatkówki, naczyniówki i twardówki
  • wizualizacja szklistki z możliwością uwidocznienia zróżnicowania jej struktury
  • automatyczne tworzenia map grubości i objętości warstw siatkówki i naczyniówki
  • uzyskanie znacznie lepszej jakości skanów OCT u pacjentów ze zmniejszoną przeziernością ośrodków optycznych, w tym z zaćmą oraz niekorzystną wadą refrakcji
  • dzięki dużej maksymalnej szerokości skanów (12mm) aparat ma możliwość jednoczesnego obrazowania obszaru plamki i tarczy nerwu
  • wysoka przenikalność i niskie rozproszenie światła pozwala na uzyskiwanie wysokiej jakości, wolnych od artefaktów przekrojów przedniego odcinka
  • brak widocznych dla pacjenta linii skanujących, które powodują często utratę fiksacji i pogorszenie jakości badania
3D DRI OCT Trition