clock-lineemail-lineemailfacebookinstagramlinkedinpinterestpointer-linequotetelephone-linetelephonetwitter
Blog
Wpływ zespołu suchego oka na ostrość wzroku i wrażliwość na kontrast *

Wpływ zespołu suchego oka na ostrość wzroku i wrażliwość na kontrast *

Opracowała dr Agata Kurzawa

Naukowcy z Uniwersytetu w Pensylwanii przeprowadzili w latach 2014-2017 wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione badanie kliniczne nad zastosowaniem doustnej suplementacji kwasów omega 3 w zespole suchego oka. Badanie nazywa się Dry Eye Assessment and Management Study (DREAM), wzięło w nim udział 535 osób.

U uczestników badania oceniano barwienie spojówek, barwienie rogówki, czas przerwania filmu łzowego oraz wykonywano test Schirmera i przeprowadzano kwestionariusz diagnostyczny – wskaźnik choroby powierzchni oka OSDI. Nie stwierdzono znaczącej statystycznie zmiany wartości wyjściowych powyższych parametrów w grupie osób stosujących kwasy omega 3 (2000 mg kwasu eikozapentaenowego oraz 1000 mg kwasu dokozaheksaenowego), w porównaniu do grupy stosującej placebo w postaci oliwy z oliwek. Kontrowersyjne pozostaje zastosowanie oliwy z oliwek jako placebo, ponieważ wykazuje ona działanie przeciwzapalne i antyoksydacyjne. Może mieć korzystny wpływ na stan powierzchni oka i z tego powodu różnice między działaniem oliwy a kwasów omega 3 mogły być niezauważalne.

W badaniu DREAM analizowano również jaki jest wpływ poszczególnych objawów zespołu suchego oka na obniżenie ostrości wzroku i wrażliwości na kontrast. Stwierdzono, że gorszy wynik w kwestionariuszu OSDI związany był z niższą ostrością wzroku, nie wykazano takiego związku dla wrażliwości na kontrast. Obniżenie poczucia kontrastu wiązało się z wyższymi stopniami dysfunkcji gruczołów Meiboma, natomiast dłuższy czas przerwania filmu łzowego wpływał na lepszą wrażliwość na kontrast.

Na podstawie badania wysunięto wniosek, że na zaburzenia widzenia w zespole suchego oka wpływa raczej pogorszona ostrość wzroku niż obniżenie wrażliwości na kontrast. Natomiast im większe nieprawidłowości i niestabilność filmu łzowego, tym gorsza wrażliwość na kontrast.

Do dokładniejszego wyjaśnienia wpływu poszczególnych zaburzeń powierzchni oka na funkcje wzrokowe pomocne będą dalsze badania kliniczne, które mogą zaowocować stworzeniem celowanych wytycznych terapeutycznych.

* na podstawie “Impact of dry eye on visual acuity and contrast sensitivity”, Szczotka-Flynn and coworkers, Optometry and Vision Science: June 2019- Volume 96