clock-lineemail-lineemailfacebookinstagramlinkedinpinterestpointer-linequotetelephone-linetelephonetwitter
Blog
Wpływ chirurgii refrakcyjnej na zespół suchego oka*

Wpływ chirurgii refrakcyjnej na zespół suchego oka*

Opracowała dr Agata Kurzawa

Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco przeprowadzili duże badanie kliniczne dotyczące wpływu zabiegów chirurgii refrakcyjnej –  LASIK i PRK, na nasilenie objawów zespołu suchego oka. W badaniu wzięło udział 12 tysięcy osób, każda z nich wypełniła specjalny kwestionariusz przed zabiegiem refrakcyjnym i 3 miesiące po zabiegu.

Naukowcy chcieli sprawdzić, czy panujące obecnie przekonania odnośnie wpływu chirurgii refrakcyjnej na zespół suchego oka (ZSO) są prawdziwe. Mianowicie:

– czy to prawda, że  jeśli przed zabiegiem refrakcyjnym są dolegliwości wynikające z ZSO to po zabiegu się one nasilą?

– czy rzeczywiście u kobiet jest wyższe prawdopodobieństwo rozwinięcia się ZSO po chirurgii refrakcyjnej, niż u mężczyzn?

– czy osoby z ZSO powinny wybrać raczej zabieg PRK niż LASIK, ponieważ po LASIKu następuje większe pogorszenie ZSO niż po PRK?

Co ciekawe, na podstawie danych uzyskanych od tak dużej grupy osób, okazało się, że odpowiedź na większość powyższych pytań jest negatywna, wbrew temu co dotychczas sądzono. Stwierdzono, że u osób, które już przed zabiegiem refrakcyjnym miały objawy ZSO, po zabiegu występowała tendencja do zmniejszenia tych objawów. Płeć żeńska rzeczywiście wiązała się z większym ryzykiem ZSO po zabiegu, jednak tylko w stopniu nieznacznie istotnym statystycznie. Natomiast porównanie dolegliwości ZSO 3 miesiące po zabiegu LASIK i 3 miesiące po zabiegu PRK wykazało, że to u osób po PRK były bardziej nasilone dolegliwości!

Wyniki badania wykazują jednak, że u części osób po zabiegu refrakcyjnym rozwinie się ZSO, nawet w przypadku braku dolegliwości przed zabiegiem. Ale u większości osób cierpiących na ZSO, objawy zmniejszą się po zabiegu. Naukowcy tłumaczą to między innymi zaprzestaniem noszenia soczewek kontaktowych, co korzystnie wpływa na stan powierzchni oka, oraz wiekszą świadomością i dbałością o stan oczu po operacji refrakcyjnej.

Przed zabiegiem chirurgii refrakcyjnej wciąż należy informować pacjentów o możliwości pojawienia się dolegliwości zespołu suchego oka po zabiegu. Ale dla osób nietolerujących soczewek kontaktowych z powodu ZSO istnieje duże prawdopodobieństwo, że dolegliwości poprawią się po zabiegu.

* na podstawie: “Bringing LASIK and dry eye into focus”, Cheryl Guttman Krader, Ophthalmology Times, May 3, 2019