clock-lineemail-lineemailfacebookinstagramlinkedinpinterestpointer-linequotetelephone-linetelephonetwitter
Blog
Wpływ biernego palenia papierosów na wzrok dzieci

Wpływ biernego palenia papierosów na wzrok dzieci

O tym, jakie negatywne skutki dla naszego zdrowia może mieć palenie papierosów doskonale wiemy wszyscy. Zdajemy sobie sprawę z tego, ze również bierne palenie ma szkodliwy wpływ na nasze zdrowie. Ale nie każdy wie, że bierni palacze narażeni są na większe stężenie substancji szkodliwych niż osoba paląca! Bierne palenie to wdychanie dymu tytoniowego wydychanego przez osobę palącą, powstającego bezpośrednio z palącego się papierosa. Jest zatem bezpośrednim narażaniem osoby niepalącej, nieuzależnionej od żadnego z wyrobów tytoniowych na oddziaływanie substancji wchodzących w skład dymu tytoniowego.

Bierne palenie tytoniu ma negatywny wpływ również na zdrowie naszych oczu. Wiele badań wskazuje na jego związek z rozwojem zaćmy oraz zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD – age related macular degenaration). Jedną z najbardziej wrażliwych na dym tytoniowy struktur gałki ocznej jest naczyniówka. Naczyniówka to gęsta sieć naczyń krwionośnych stanowiąca warstwę tylnej ściany gałki ocznej. Jej rolą jest dostarczanie tlenu oraz substancji odżywczych siatkówce oka, a także utrzymywanie właściwej temperatury i objętości gałki ocznej. Badania wykazały, że u palaczy oraz osób narażonych na bierne wdychanie dymu papierosowego naczyniówka jest cieńsza. Ścieńczenie naczyniówki jest natomiast związane z rozwojem zagrażającej widzeniu choroby oka – zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem (AMD).

Jednak do tej pory brakowało badań na temat wpływu biernego palenia na wzrok dzieci. Ostatnio ukazało się nowe badanie naukowców z Hong Kongu dotyczące tego zagadnienia. Przebadano 1400 dzieci w wieku od 6 do 8 lat. Stwierdzono, że dzieci narażone na bierne wdychanie dymu tytoniowego w domu miały cieńsze naczyniówki, niż pozostałe dzieci. Różnica wynosiła ok. 6-8 mikronów. Co ciekawe, badanie wykazało, że naczyniówka była tym cieńsza, im więcej domowników paliło oraz im więcej papierosów dziennie wypalali. Pomimo, że długoterminowe skutki tych względnie niewielkich zmian nie są obecnie znane, badanie pokazuje, że ekspozycja na dym tytoniowy we wczesnych latach życia potencjalnie może być przyczyną przewlekłych chorób gałki ocznej w późniejszym wieku.

Według badania przeprowadzonego w 2018 roku w Stanach Zjednoczonych, aż 25% populacji jest narażonej na bierne palenie papierosów oraz aż 37% dzieci i młodzieży. Według WHO (World Health Organization) spośród osób palących aż 80% pali w otoczeniu osób niepalących, a 25% Polaków może być narażonych na bierne palenie w swoich domach. Bierne palenie tytoniu jest poważnym problemem zdrowia publicznego. Wnioski płynące z badania naukowców z Hong Kongu dowodzą, jak ważne jest zaprzestanie palenia w obecności dzieci, w celu ochrony zdrowia ich oczu oraz zdrowia całego organizmu.

* opracowano na podstawie artykułu: “ Secondhand smoke damages children’s eyes, New Study Finds”, Veres Hazanchuk, review by Jason Yam FRCS (ED) MBBS; American Academy of Ophthalmology; November 5, 2019

Photo by Franck V. on Unsplash