clock-lineemail-lineemailfacebookinstagramlinkedinpinterestpointer-linequotetelephone-linetelephonetwitter
Nasi specjaliści

dr n. med.
Mariusz Przybyś

Specjalista okulistyki
  • Absolwent I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  • Stopień doktora nauk medycznych uzyskał na postawie rozprawy „Ocena grubości naczyniówki za pomocą optycznej koherentnej tomografii u pacjentów z heterochromią Fuchsa oraz przewlekłą centralną surowiczą chorioretinopatią”
  • Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.
  • Współautor i prelegent prac publikowanych na krajowych zjazdach PTO
  •  Autor publikacji naukowych w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych
  • W wolnym czasie uprawia sport i nurkuje lub oddaje się książkom, uwielbia taniec, interesuje go psychologia