clock-lineemail-lineemailfacebookinstagramlinkedinpinterestpointer-linequotetelephone-linetelephonetwitter
Nasi specjaliści
Joanna Gołębiewska

dr hab. n. med.
Joanna Gołębiewska, prof. UŁa

Specjalista okulistyki
Dyrektor ds. medycznych

Specjalista chorób oczu. Zajmuje się głównie diagnostyką oraz leczeniem chorób tylnego odcinka gałki ocznej. W pracach badawczych zajmuje się zastosowaniem OCT i OCT – angiografii w chorobach siatkówki. 

  • Uczestniczyła w prestiżowych kursach m.in. OCT&OCT – angiography European Masterclass w Rzymie w 2018 i 2019 roku.
  • Jest współautorką pierwszej w Polsce książki o zastosowaniu angio-OCT w diagnostyce okulistycznej, autorką ponad 40 prac w czasopismach polskich i renomowanych czasopismach zagranicznych.
  • Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się prowadząc liczne kursy tematyczne dla lekarzy okulistów. 
  • Staże naukowe odbyła w Klinice Okulistyki Luigi Sacco University Hospital w Mediolanie oraz w D’Annunzio University w Chieti-Pescara.
  • Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny).
  • Obecnie zawodowo związana z Kliniką Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej.
  • Od października 2020 roku profesor Uczelni Łazarskiego, Wydział Medyczny.