clock-lineemail-lineemailfacebookinstagramlinkedinpinterestpointer-linequotetelephone-linetelephonetwitter
Blog

Soczewki okularowe MiYOSMART – innowacyjne rozwiązanie spowalniające progresję krótkowzroczności u dzieci

Autor: Oliwia Wawryniuk

Współczesny styl życia, zdominowany przez technologię, może przyczyniać się do nasilania progresji wady wzroku, jaką jest krótkowzroczność, zwłaszcza w grupie najmłodszych pacjentów. Statystki wskazują na alarmujący wzrost krótkowzroczności wśród dzieci na całym świecie. Przyzwyczajenie do spędzania czasu przed ekranami urządzeń elektronicznych, brak aktywności na świeżym powietrzu oraz inne czynniki środowiskowe przyczyniają się do tego problemu, który może mieć długoterminowe konsekwencje dla zdrowia układu wzrokowego. Właśnie dlatego coraz większą uwagę poświęca się badaniom i poszukiwaniu skutecznych strategii, które pomogą spowolnić progresję krótkowzroczności u dzieci. 

Czym jest krótkowzroczność i jak często występuje na świecie? 

Krótkowzroczność, czyli miopia, jest wadą refrakcji polegającą na wyraźnym widzeniu przedmiotów znajdujących się blisko, podczas gdy przedmioty znajdujące się w oddali postrzegane są jako nieostre. Krótkowzroczność, ze względu na mechanizm powstawania, można podzielić na miopię osiową, związaną z wydłużaniem się gałki ocznej przy prawidłowej mocy ośrodków optycznych oraz miopię refrakcyjną, spowodowaną zbyt dużą mocą refrakcyjną w stosunku do długości gałki ocznej. Najczęściej występuje mechanizm mieszany, czyli połączenie obu procesów, przy czym to wydłużanie się gałki ocznej odpowiada za progresję krótkowzroczności. 

Dane epidemiologiczne przedstawiają, w jaki sposób zmienia się liczba ludzi na świecie, u których rozpoznano miopię. Według statystyk w 2010 roku liczba osób ze stwierdzoną krótkowzrocznością wynosiła 1,95 miliarda, co stanowiło 28,9% populacji. Szacuje się, że do 2050 roku liczba osób krótkowzrocznych wzrośnie do 4,76 miliarda, co oznacza, że niemal połowa populacji będzie krótkowzroczna. Dane potwierdzają, że miopia to już problem globalny, który jest uwarunkowany między innymi czynnikami genetycznymi i środowiskowymi. 

Kontrola progresji krótkowzroczności u dzieci – dlaczego jest tak bardzo istotna? 

Częstość występowania krótkowzroczności na świecie wzrasta, co więcej obserwuje się zmniejszenie wieku wystąpienia tej wady. Zjawisko to jest szczególnie niepokojące w przypadku dzieci i młodzieży. W okresie intensywnego wzrostu, zwłaszcza podczas dojrzewania, gałka oczna może szybko rosnąć i wydłużać się, powodując szybszy przyrost wady wzroku. W okresie dorosłości, kiedy wzrost ciała jest już zakończony, zmiany w wielkości i kształcie gałki ocznej są znacznie mniejsze. Rozwój krótkowzroczności w wieku wczesnoszkolnym stwarza ryzyko, że do czasu osiągnięcia dorosłości, wada wzroku będzie nieustannie postępować, osiągając patologiczne, wysokie wartości. 

Rozwój krótkowzroczności u dziecka to nie tylko postępujące pogorszenie ostrości widzenia. Wraz ze wzrostem wady (wydłużaniem się gałki ocznej) wzrasta ryzyko wystąpienia: 

 • odwarstwienia siatkówki, 
 • jaskry
 • zaćmy
 • makulopatii krótkowzrocznej. 

Kontrola progresji krótkowzroczności nie powinna ograniczać się do skorygowania obecnie występującej wady dostępnymi metodami korekcji. Istotne są regularne badania kontrolne, które u osób przed 18. rokiem życia zalecane są co 6 miesięcy oraz wszelkie działania mające na celu spowolnienie progresji

Jakie są dostępne i skuteczne metody przeciwdziałania progresji krótkowzroczności u dzieci? 

Za wystąpienie krótkowzroczności odpowiada wiele czynników, jak np. predyspozycje genetyczne – u dzieci, których jeden z rodziców jest krótkowzroczny, prawdopodobieństwo rozwoju krótkowzroczności jest wysokie. Prawdopodobieństwo to znacząco wzrasta, gdy oboje rodziców jest miopijnych. Inne czynniki, które uważa się za sprzyjające rozwojowi miopii, podlegają kontroli, a wśród nich wymienia się: 

 • długotrwałą pracę wzrokową w warunkach bliskich – spędzanie dużej ilości czasu na czytaniu, pisaniu, korzystaniu z urządzeń cyfrowych, 
 • niewielką odległość pracy (poniżej 30cm), 
 • niewystarczającą ekspozycję na światło dzienne, 
 • brak lub nieprawidłową korekcję wady wzroku. 

Zmiana nawyków związanych z czasem spędzanym w warunkach bliskich, a w tym ograniczenie korzystania z urządzeń cyfrowych oraz zwiększenie aktywności na świeżym powietrzu są metodami mającymi na celu przeciwdziałanie progresji krótkowzroczności. Metody te, w połączeniu z prawidłowym oświetleniem stanowiska pracy, odpowiednią odległością czytania i odpowiednią ilością snu, powinny stanowić podstawy higieny wzrokowej i zdrowego stylu życia już od najmłodszych lat. 

Obecnie dostępne metody korekcji i spowalniania progresji krótkowzroczności, które znajdują potwierdzenie w badaniach to: 

 • okularowe i kontaktowe soczewki korekcyjne bazujące na innowacyjnych metodach kontroli krótkowzroczności (np. soczewki okularowe MiYOSMART), 
 • soczewki ortokorekcyjne (specjalistyczne sztywne soczewki kontaktowe na noc), 
 • atropinizacja (codzienne stosowanie leku w postaci kropli – atropiny, w niewielkich stężeniach). 

Czym są i jak działają soczewki okularowe MiYOSMART? 

Soczewki okularowe MiYOSMART są odpowiednikiem standardowych szkieł okularowych stosowanych do korekcji wady wzroku. Są wykonane z poliwęglanu, który jest lekkim i cienkim materiałem, wysoce odpornym na uderzenia. To, co wyróżnia soczewki MiYOSMART, to zastosowanie technologii D.I.M.S., opracowanej we współpracy z Hong Kong Polytechnic University, której celem jest nie tylko korygowanie miopii, ale przede wszystkim spowalnianie jej progresji. Jedną z badanych przyczyn wydłużania się gałki ocznej (progresji krótkowzroczności), jest występowanie rozogniskowania peryferyjnego podczas korekcji standardowymi, jednoogniskowymi soczewkami okularowymi. Rozogniskowanie peryferyjne występuje wtedy, gdy światło wpada do oka przez jednoogniskową soczewkę okularową i ogniskuje się tylko w miejscu najostrzejszego widzenia siatkówki – dołeczku, a na peryferiach pozostaje niezogniskowane. 

Soczewka w technologii D.I.M.S. to połączenie optycznej strefy korekcji, zapewniającej ostre widzenie obserwowanego obrazu oraz terapeutycznej strefy optycznej. Terapeutyczna strefa optyczna to część soczewki wyposażona w mikrosegmenty o kształcie plastrów miodu, które zmieniają bieg światła, zapewniając tym zogniskowanie również na peryferiach siatkówki. Połączenie obu stref zapewnia wyraźne widzenie i jednocześnie spowalnia przyrost krótkowzroczności. 

Jaką rolę w spowolnieniu postępowania krótkowzroczności odbywają soczewki MiYOSMART? 

Podstawą postępowania w przypadku krótkowzroczności jest wykonywanie regularnych badań okulistycznych i optometrycznych, w tym badań o poszerzonej diagnostyce jak np. biometria (ocena długości gałki ocznej), które pozwalają kontrolować progresję miopii, a także stosowanie odpowiednio dobranej korekcji. Soczewki MiYOSMART zapewniają zarówno wyraźny obraz obserwowanych obiektów, jak i mają za zadanie spowalniać progresję miopii dzięki technologii rozogniskowania krótkowzrocznego. Potwierdzeniem ich skuteczności są wyniki dwuletnich badań klinicznych, które wykazują, że codzienne stosowanie soczewek okularowych MiYOSMART spowalnia progresję krótkowzroczności średnio o 60%, w porównaniu ze standardowymi soczewkami jednoogniskowymi. 

Krótkowzroczność i jej progresja u dzieci stanowią istotny problem zdrowia układu wzrokowego, który wymaga szczególnej uwagi i działań ze strony specjalistów, jak i rodziców i opiekunów. Należy pamiętać, że zastosowanie jednej z dostępnych metod mających na celu spowalnianie progresji miopii, to tylko część kompleksowego podejścia do korekcji tej wady wzroku, a jej dobór powinien opierać się na indywidualnych potrzebach konkretnego pacjenta. Ważne jest również wprowadzenie zdrowych nawyków wzrokowych, o których mowa była w niniejszym artykule, oraz regularne monitorowanie stanu układu wzrokowego podczas badań okulistycznych i optometrycznych.

 1. WHO, Brien Holden Vision Institute „The Impact of Myopia and High Myopia”, University of New South Wales, Sydney, Australia 16–18 March 2015  
 2. Holden B.A., Fricke T.R., Wilson D.A,, Jong M., Naidoo K.S., Sankaridurg P., Wong T.Y., Naduvilath T.J., Resnikoff S., „Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050”, [w:] Ophthalmology, Maj 2016, Tom 123, Wydanie 5, str. 1036–1042. 
 3. https://www.hoyavision.com/pl/dla-uzytkownikow/miyosmart/