clock-lineemail-lineemailfacebookinstagramlinkedinpinterestpointer-linequotetelephone-linetelephonetwitter
Blog
Różowe oko jako pierwszy objaw infekcji koronawirusem

Różowe oko jako pierwszy objaw infekcji koronawirusem

Na podstawie Ophthalmology Times “Researchers identify pink eye as possible primary symptom of COVID-19” (June 18, 2020 ), autor David Hutton

Zespół naukowców z University of Alberta uważa, że objaw różowego oka jest obecnie wskazaniem do testowania na obecność COVID-19.

Podczas gdy kaszel, gorączka i trudności w oddychaniu są częstymi objawami choroby, niedawne studium przypadku z udziałem kobiety z Edmonton, opublikowane w Canadian Journal of Ophthalmology, wykazało, że zapalenie spojówek i zapalenie rogówki i spojówki mogą być również objawami podstawowymi.

Niezależny zespół naukowców odkrył, że wirus COVID-19 może powodować powikłania oczne, takie jak zapalenie spojówek, choć niekoniecznie we wczesnych stadiach choroby.

Opisany przypadek to 29-letnia kobieta, która przybyła do Royal Alexandra Hospital’s Eye Institute w Albercie w marcu tego roku z ciężkim zapaleniem spojówek i minimalnymi objawami ze strony układu oddechowego. Po ustaleniu, że kobieta niedawno wróciła z Azji, wykonano test na COVID-19. Test wypadł pozytywnie. Pacjentka prezentowała głównie objawy oczne oraz niespecyficzne objawy ze strony układu oddechowego o niewielkim nasileniu. Nie obserwowano gorączki ani kaszlu.

Badania naukowe na początku pandemii wykazały, że zapalenie spojówek jest objawem wtórnym w około 10 do 15 % przypadków COVID-19. Od tego czasu specjaliści zdobyli większą wiedzę na temat tego, jak wirus może przenosić się przez system błon śluzowych organizmu i wpływać na niego. Spojówka – przezroczysta, cienka błona pokrywająca przednią powierzchnię oka jest częścią tego układu.

Opisane odkrycie dostarcza ważnych nowych informacji zdrowotnych dla opinii publicznej, potwierdza również konieczność stosowania zasad bezpieczeństwa podczas badania specjalistycznego. Pacjenci przychodzący do kliniki okulistycznej z zapaleniem spojówek i zapaleniem rogówki i spojówki powinni być traktowani jako potencjalne przypadki COVID-19. Pracownikom wykonującym badanie wzroku zdecydowanie zaleca się noszenie środków ochrony indywidualnej.

Cały personel używa rękawiczek, fartuchów i maseczek. Postępujemy tak od początku epidemii.

Prywatne praktyki okulistyczne powracają do ​​pracy w szerszym wymiarze, aby wesprzeć bezpieczną opiekę okulistyczną i pozwolić pacjentom na dostęp do planowych zabiegów oraz wizyt diagnostycznych. American Academy of Ophthalmology, American Society of Cataract and Refractive Surgery oraz Outpatient Ophthalmic Surgery Society opracowują aktualizowane wytyczne, które szczegółowo opisują, jak postępować w erze COVID-19.

Decyzje o ponownym otwarciu publicznych klinik okulistycznych na rutynową opiekę i wznowieniu planowych operacji okulistycznych powinny być podejmowane z uwzględnieniem wielu czynników, w tym między innymi zmieniających się ograniczeń w zakresie usług, nowych lokalnych/regionalnych wskaźników liczby przypadków, dostępności środków ochrony indywidualnej i dostępu do testów na COVID-19.

Z perspektywy zarówno specjalisty, jak i pacjenta, wybierajmy zatem bezpieczne Centrum Okulistyczne.

Photo by Nathan Dumlao on Unsplash