clock-lineemail-lineemailfacebookinstagramlinkedinpinterestpointer-linequotetelephone-linetelephonetwitter
Blog
Problemy wzrokowe a ADHD u dzieci

Problemy wzrokowe a ADHD u dzieci

Jak donoszą naukowcy z University of Alabama w Birmingham*, u dzieci z niemożliwymi do skorygowania okularami lub soczewkami kontaktowymi problemami wzrokowymi, takimi jak zaburzenia rozpoznawania barw, „leniwe oko” czy niepełnosprawność wzrokowa, dużo częściej występuje ADHD (15,6%), niż w grupie bez takich zaburzeń (8,3%). Nie oznacza to jednak, że dzieci z problemami wzrokowymi są obarczone ryzykiem rozwoju ADHD. Oba problemy mogą mieć podłoże neurorozwojowe i mogą być towarzyszące.

Z drugiej strony, u dzieci z niezdiagnozowanymi lub nieskorygowanymi wadami wzroku lub innymi zaburzeniami wzrokowymi, które można skorygować lub poddać terapii wzrokowej, często obserwowane są trudności z koncentracją, nadpobudliwość i nadmierna ruchliwość. Objawy te mogą być mylnie interpretowane jako ADHD, a w rzeczywistości są reakcją dziecka na dyskomfort wzrokowy lub nieostre widzenie. Dlatego regularne badania wzroku u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz stosowanie się do zaleceń specjalisty mogą w znaczącym stopniu poprawić jakość ich funkcjonowania, koncentrację, możliwości poznawcze i postępy w nauce. Tak samo, każde dziecko podejrzane o występowanie u niego ADHD, czy innych problemów z koncentracją, powinno przed postawieniem diagnozy zostać przebadane okulistycznie i optometrycznie, aby wykluczyć ewentualne przyczyny wzrokowe.

* opracowano na podstawie artykułu: “ New study shows link between ADHD and vision impairment in children”; Adam Pope; UAB News;  25 February 2016.

Photo by Van Tay Media/Unsplash