clock-lineemail-lineemailfacebookinstagramlinkedinpinterestpointer-linequotetelephone-linetelephonetwitter
Blog
Opracowała dr Agata Kurzawa

Opracowała dr Agata Kurzawa

W październiku 2019 w piśmiennictwie okulistycznym ukazała się praca podsumowująca wyniki badań klinicznych nad bezpieczeństwem noszenia soczewek kontaktowych u dzieci. Zebrano dane z 6 randomizowanych kontrolowanych badań klinicznych, przeprowadzanych na całym świecie, monitorujących oczne działania niepożądane występujące u dzieci podczas noszenia soczewek kontaktowych. Łącznie przeanalizowano dane 581 dzieci z krótkowzrocznością (wiek dzieci: między 7 a 15 rokiem życia), u których wada wzroku była korygowana za pomocą jednodniowych hydrożelowych soczewek kontaktowych.

W badaniach uzyskano łącznie 816 “pacjento-lat” noszenia soczewek kontaktowych. To znaczy, ze 581 dzieci biorących udział w badaniach łącznie nosiło soczewki przez 816 lat. Podczas tych obserwowanych 816 lat noszenia soczewek przez dzieci, nie odnotowano żadnego poważnego powikłania ocznego! Zaobserwowano natomiast 86 przypadków łagodnych powikłań ocznych, które wystąpiły u 53 dzieci. Były to najczęściej łagodne, niespecyficzne zapalenia spojówek i łagodne alergiczne zapalenia spojówek oraz 2 przypadki bezobjawowych nacieków rogówkowych (oba sklasyfikowane jako łagodne, nieznaczące). Z tych 86 odnotowanych zdarzeń, tylko 37 określono jako wysoko związane lub prawdopodobnie związane z noszeniem soczewek kontaktowych. Obliczono prawdopodobieństwo wystąpienia ocznego powikłania podczas noszenia soczewek kontaktowych na 4.5 na 100 “pacjento-lat”. Czyli na 100 dzieci noszących soczewki kontaktowe przez rok u 4.5 pojawi się powikłanie oczne. Dla dzieci noszących okulary prawdopodobieństwo pojawienia się takiego powikłania wynosi 1.8.

Wyniki te dowodzą, że jednodniowe soczewki kontaktowe mogą być bezpiecznie noszone przez dzieci. Oczywiście pod ścisła kontrolą i opieką okulistyczną oraz pod nadzorem wyedukowanych rodziców.

* opracowano na podstawie artykułu “Safety of soft contact lenses in children: retrospective review of randomized controlled trial of miopia control” , Xu Cheng Noel A. Brennan Youssef Toubouti Nathan L.Greenway, 25 October 2019, Acta Ophthalmologica.

Photo by Janko Ferlič – @specialdaddy on Unsplash