clock-lineemail-lineemailfacebookinstagramlinkedinpinterestpointer-linequotetelephone-linetelephonetwitter
Blog
Operacja usunięcia zaćmy u osób z cukrzycą*

Operacja usunięcia zaćmy u osób z cukrzycą*

Opracowała dr Agata Kurzawa

Naukowcy z Kaiser Permanente Northern California przeprowadzili retrospektywną analizę wyników operacji zaćmy u 65 370 pacjentów, operowanych w latach 2010-2015 w Kaiser Permanente Hospitals. 34% spośród operowanych pacjentów chorowało na cukrzycę, z czego u 81% nie stwierdzono cech retinopatii cukrzycowej, u 15% występowały cechy retinopatii cukrzycowej nieproliferacyjnej, a u 4 % stwierdzono retinopatię cukrzycową proliferacyjną.

Po operacji usunięcia zaćmy u wszystkich operowanych pacjentów – zarówno tych chorujących na cukrzycę, jak i bez cukrzycy – uzyskano poprawę najlepszej skorygowanej ostrości widzenia średnio o 4 linie na tablicy logMAR, w porównaniu do ostrości przedoperacyjnej. U osób z retinopatią cukrzycową, bez wcześniejszych cech makulopatii cukrzycowej w wywiadzie, poprawa ostrości wzroku była taka sama jak u osób niechorujących na cukrzycę. Wraz ze wzrostem zaawansowania cech retinopatii cukrzycowej stwierdzano mniejsze szanse na uzyskanie poprawy pooperacyjnej ostrości wzroku takiej jak u osób bez cukrzycy. Mniejsza poprawa ostrości widzenia związana była również z czasem trwania cukrzycy dłuższym niż 10 lat i z przyjmowaniem insuliny. Jednak przedoperacyjny poziom hemoglobiny glikowanej (HbA1C) nie wpływał na stopień poprawy ostrości wzroku po usunięciu zaćmy.

Naukowcy z Kaiser Permanente podkreślają, że operacja usunięcia zaćmy u osób z cukrzycą nie powinna być odkładana w czasie z powodu nieprawidłowego poziomu HbA1C. Zabieg może w znaczący sposób poprawić ostrość widzenia u osób z cukrzycową choroba oczu, niezależnie od przedoperacyjnej wartości HbA1c.

* na podstawie: “Cataract surgery in patients with diabetes: no time like present” by Lynda Charters, March 1,2019, Modern Retina