clock-lineemail-lineemailfacebookinstagramlinkedinpinterestpointer-linequotetelephone-linetelephonetwitter
Blog
O profilaktyce i możliwościach profesjonalnego leczenia chorób oczu słów kilka.

O profilaktyce i możliwościach profesjonalnego leczenia chorób oczu słów kilka.

Według badań Głównego Urzędu Statystycznego sprzed kilku lat co najmniej co trzeci Polak cierpiał z powodu urazów lub schorzeń narządu wzroku. Jest to czwarta, po uszkodzeniach i chorobach narządu ruchu, schorzeniach układu krążenia i powikłaniach neurologicznych, najczęściej występująca niepełnosprawność Polaków. Głównymi przyczynami upośledzenia widzenia, poza najczęściej występującymi wadami  wzroku, są zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD), retinopatia cukrzycowa (w tym cukrzycowy obrzęk plamki; DME), jaskra i zaćma. Dysfunkcje wzrokowe znacząco obniżają jakość życia. Osoby z upośledzeniem widzenia dwukrotnie częściej doznają upadków i złamań oraz czterokrotnie częściej potrzebują pomocy w codziennych czynnościach. Odpowiednie leczenie zaś, na przykład usunięcie zaćmy wydłuża życie średnio o rok. Choroby okulistyczne są przyczyną wykluczenia społecznego i zawodowego. Wobec zmian demograficznych i cywilizacyjnych oraz stałego wzrostu długości ludzkiego życia, liczba osób starszych oraz podatność na schorzenia przewlekłe rośnie.

Niestety wiedza Polaków w zakresie chorób oczu jest wciąż niewystarczająca, a według danych niemal co trzecia osoba z nas nigdy nie była u okulisty. Ma to bezpośredni wpływ na profilaktykę i wczesne wykrywanie chorób oczu. Osoby po 40. roku życia powinny odwiedzać okulistę raz w roku, nawet przy braku występujących objawów wskazujących na ewentualne występowanie choroby. Choroby oczu zwykle nie dają żadnych objawów, szczególnie te groźne. Popularyzacja wśród Polaków regularnych badań wzroku może uchronić przed rozwojem wielu groźnych chorób oczu i dać szansę na aktywne funkcjonowanie w społeczeństwie. Edukacja powinna być fundamentem profilaktyki prozdrowotnej.

W Polsce występuje duże zróżnicowanie w dostępie do publicznych świadczeń okulistycznych. Oczekiwanie na wizytę w poradni specjalistycznej, w niektórych miastach sięga ponad rok, a przecież wszyscy wiemy, iż szybkie wdrożenie leczenia w przypadku występujących objawów ma kluczowe znaczenie dla wyników terapii. Niedostępne szeroko i ograniczone programy lekowe również stanowią istotne utrudnienie w terapii chorób siatkówki, brakuje programów profilaktyki jaskry, o badaniach przesiewowych nie wspominając.

W naszej placówce, wychodząc naprzeciw osobom po 60. roku życia uruchomiliśmy program Świat Oka Senior, w którym oferujemy m. in. wizyty okulistyczne w każdy piątek w godzinach 10:00 – 13:00 z 30% rabatem.

Podsumowując rozważania o profilaktyce i wczesnej diagnostyce schorzeń oczu należy zaznaczyć, że w przypadku zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD), na które choruje szacunkowo ok. 1,9 mln osób, wykrycie wczesnej postaci schorzenia daje większy wybór metod leczenia, a tym samym zdecydowanie większą szansę na zatrzymanie rozwoju choroby.  Okuliści w publicznej służbie zdrowia starają się podołać wyzwaniom i kontrolują progresję zwyrodnienia oraz wdrażają leczenie preparatami anty-VEGF zgodnie z przyjętymi, ograniczonymi i zmiennymi kryteriami, ale program nie jest w stanie objąć wszystkich potrzebujących a najsłabszym punktem tej swoistej układanki jest  problem dotarcia do lekarza okulisty i wykonanie właściwych badań oraz postawienie diagnozy. Czas oczekiwania na skierowanie o potem na wizytę specjalistyczną to czas nieodwracalnie stracony dla naszej chorej siatkówki. Pozostaje mieć nadzieję, że terapia wczesnej postaci AMD, która na razie pozostaje dostępna w pełnopłatnym sektorze, wkrótce będzie refundowana.

Wśród prywatnych ośrodków okulistycznych w Polsce są centra okulistyczne, w których diagnostyka i leczenie stoją na bardzo wysokim światowym poziomie. Warto tu chociażby wspomnieć o możliwości nowoczesnej terapii wczesnej postaci AMD z wykorzystaniem nanosekundowego laserowego zabiegu 2RT, której nie oferuje sektor publiczny. Na operacje zaćmy w ramach NFZ może nie oczekujemy już ponad 2 lata, ale nadal czas dotarcia na pierwszą wizytę okulistyczną jest zbyt długi. A do tego oferowane soczewki wewnątrzgałkowe są tymi podstawowymi i nie pozwalają na ostre widzenie w każdej odległości. Większość osób spełnia kryteria zabiegu dopiero w bardzo zaawansowanych stanach i przez wiele miesięcy jest tym samym bardzo ograniczona wzrokowo bo zaćmy nie można skorygować okularami. Większość pacjentów nie ma również szans na korekcję astygmatyzmu podczas zabiegu, a wada ta dotyka prawie połowy z nas i najczęściej nie przekracza 2 dioptrii cylindrycznych, od których fundusz pozwala na refundację soczewki torycznej.

Coraz więcej Polaków jednak decyduje się na wyjątkowy komfort pozbycia się okularów i wszczepienie soczewki wieloogniskowej, która pozwala na komfortowe widzenie daleko, blisko oraz w odległościach pośrednich (taka opcja jest niedostępna w ramach Funduszu). Z taką soczewką codzienne czynności, np. jak czytanie książki i prowadzenie samochodu, wykonywane są bez ograniczeń wzrokowych.

Profesjonalne i nowoczesne leczenie to również myślenie holistyczne. Pacjenci oczekują kompleksowych rozwiązań od profilaktyki, diagnostyki, poprzez leczenie do długofalowej opieki. Bez uciążliwego przemieszania się między ośrodkami. Takie możliwości zapewniamy w naszym Centrum Okulistycznym Świat Oka, wszystko w jednym miejscu i w dogodnym czasie. Nowoczesne technologie wykorzystywane w okulistyce dają nam możliwości diagnostyczno-terapeutyczne i wspierają pracę specjalistów. Diagnozujemy oraz bezpiecznie i skutecznie leczymy.

Wiele ośrodków wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów, nasze centrum również, oferuje możliwość opłacenia zabiegów w systemie ratalnym, co stanowi udogodnienie w dostępności pełnopłatnego leczenia i opieki.