clock-lineemail-lineemailfacebookinstagramlinkedinpinterestpointer-linequotetelephone-linetelephonetwitter
Blog
Nowy lek dla osób z wysiękową postacią AMD

Nowy lek dla osób z wysiękową postacią AMD

19 lutego 2020 Komisja Europejska zatwierdziła nowy lek: Beovu, z substancją czynną brolucizumabem, do leczenia wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem (AMD: age-related adular degeneration). Brolucizumab to humanizowany jednołańcuchowy fragment przeciwciała monoklonalnego. Opatentowana struktura to mała cząsteczka silnie blokująca wszystkie izoformy VEGF-A, naczyniowego środbłonkowego czynnika wzrostu. Wykazano, że hamowanie szlaku VEGF-A spowalnia wzrost zmian neowaskularnych, proliferację komórek śródbłonka i przepuszczalności naczyń krwionośnych.

Brolucizumab jest od 8 października 2019 zatwierdzony przez FDA ( Food & Drug Administration) w leczeniu neowaskularnej postaci AMD. Lek został zatwierdzony przez FDA na podstawie dowodów z dwóch badań klinicznych (HAWK I HARRIER), z udziałem 1459 pacjentów w wieku 50-97 lat z wysiękową postacią AMD. Próby przeprowadzono w 336 lokalizacjach na całym świecie. W badaniach udowodniono, że brolucizumab jest tak samo skuteczny jak aflibercept w leczeniu aktywnej neowaskularyzacji w przebiegu AMD.

Co więcej brolucizumab wykazał wyższość nad afliberceptem, jeśli chodzi o czas trwania efektu leczniczego po podaniu iniekcji. Umożliwia to zastosowanie większych odstępów w podawaniu iniekcji doszklistkowych brolucizumabu w porównaniu do iniekcji
aflibereceptu.

Brolucizumab jest zaprojektowany tak, żeby zapewniać najwyższe stężenie substancji czynnej, co daje więcej aktywnych czynników wiążących niż w przypadku innych, dotychczas dostępnych substancji anty-VEGF. Umożliwia to podawanie iniekcji brolucizumabu do ciała szklistego co 3 miesiące, po początkowej fazie nasycenia. Dlatego wydaje się, że brolucizumab jest obiecującą metodą leczenia u chorych na neowaskularną postać AMD.