clock-lineemail-lineemailfacebookinstagramlinkedinpinterestpointer-linequotetelephone-linetelephonetwitter
Blog
Koronawirus we łzach

Koronawirus we łzach

Włoscy naukowcy wykryli, że koronawirus SARSCoV2 może występować we łzach osób chorych na COVID19. Wyniki badania opublikowali 17 kwietnia 2020 w naukowym czasopiśmie Annals of Internal Medicine*.

Obecnie powszechnie już wiadomo, że transmisja wirusa SARSCoV2 z człowieka na człowieka następuje głównie poprzez rozprzestrzenianie się skażonych kropelek z układu oddechowego osoby chorej. Wiadomo również, że możliwe jest zarażenie się wirusem poprzez kontakt spojówek oczu z tymi skażonymi kropelkami. Dlatego podczas kontaktu z osobami chorymi należy stosować nie tylko ochronę ust i nosa, ale również oczu. Dotychczas jednak nie wiedzieliśmy czy możliwe jest zarażenie się na skutek kontaktu ze łzami osoby chorej.

Zapalenie spojówek jako objaw choroby COVID19 stwierdzane jest rzadko, podobnie jak w przypadku infekcji powodowanych przez inne koronawirusy. Wg danych z badania naukowego, opublikowanego w New England Journal of Medicine**, wśród 1099 pacjentów z laboratoryjnie potwierdzoną chorobą COVID-19 z 30 szpitali w Chinach, tylko 9 miało zapalenie spojówek. Co daje 0.8% występowania zapalenia spojówek w COVID-19. Przeprowadzano już także badania nad zakaźnością łez osób chorych na COVID19. W badaniu klinicznym przeprowadzonym przez naukowców w Singapurze, którego wyniki opublikowano w marcu 2020, u 17 osób chorych na COVID19 nie stwierdzono obecności RNA wirusa we łzach***. Jednak u żadnej z tych 17 osób w przebiegu choroby COVID19 nie zaobserwowano towarzyszącego zapalenia spojówek.

W szpitalu zakaźnym Spallanzani w Rzymie, który jako pierwsza placówka we Włoszech zajmował się pacjentami zakażonymi koronawirusem, naukowcy pobrali próbkę łez od pacjentki chorującej na COVID19. Była to 65 letnia kobieta, która w styczniu tego roku przybyła do Włoch z Wuhan w Chinach, z infekcją dróg oddechowych. Po przyjęciu do szpitala stwierdzono na podstawie testu RT-PCR, że etiologia infekcji to SARSCoV2. Trzeciego dnia od przyjęcia pacjentki do szpitala wystąpiło u niej zapalenie spojówek. W pobranej próbce łez wyizolowano RNA wirusa SARSCoV2. Materiał genetyczny wirusa utrzymywał się we łzach chorej do 21 dnia od początku hospitalizacji (od rozpoznania zapalenia spojówek próbka łez pobierana była każdego dnia). 15 dnia hospitalizacji objawy zapalenia spojówek znacznie się ograniczyły, a zupełnie ustąpiły 20 dnia.

Wykrycie wirusa SARSCoV2 we łzach osoby chorej na Covid19 to ważne odkrycie. Sugeruje ono, że spojówki oka mogą być nie tylko wrotami, przez które wirus może dostać się do organizmu i spowodować zakażenie, ale również mogą być one źródłem rozprzestrzeniania się wirusa od osoby zakażonej. Podkreśla to jak ważne jest stosowanie podstawowej profilaktyki zakażenia, czyli unikanie dotykania nosa, ust i oczu oraz częste mycie rąk, a także stosowanie środków ochrony osobistej podczas badania okulistycznego.

* SARS-CoV-2 Isolation From Ocular Secretions of a Patient With COVID-19 in Italy With Prolonged Viral RNA Detection, Francesca Colavita, PhD; Daniele Lapa, PhD; Fabrizio Carletti, PhD; Eleonora Lalle, PhD; Licia Bordi, PhD; Patrizia Marsella, PhD; Emanuele Nicastri, MD; Nazario Bevilacqua, MD; Maria Letizia Giancola, MD; Angela Corpolongo, MD; Giuseppe Ippolito, MD; Maria Rosaria Capobianchi, PhD; Concetta Castilletti, PhD, April 17,2020, Annals of Internal Medicine

** Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China,W. Guan, Z. Ni, Yu Hu, W. Liang, C. Ou, J. He, L. Liu, H. Shan, C. Lei, D.S.C. Hui, B. Du, L. Li, G. Zeng, K.-Y. Yuen, R. Chen, C. Tang, T. Wang, P. Chen, J. Xiang, S. Li, Jin-lin Wang, Z. Liang, Y. Peng, L. Wei, Y. Liu, Ya-hua Hu, P. Peng, Jian-ming Wang, J. Liu, Z. Chen, G. Li, Z. Zheng, S. Qiu, J. Luo, C. Ye, S. Zhu, and N. Zhong, for the China Medical Treatment Expert Group for Covid-19, The New England Journal of Medicine.

*** Assessing Viral Shedding and Infectivity of Tears in Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Patients”, Ivan Seah Yu Jun, MBBS, Danielle E. Anderson, PhD, Adrian Eng Zheng Kang, BSc, Lin-Fa Wang, PhD, Pooja Rao, MBBS, Barnaby Edward Young, MB, BChir, David Chien Lye, MBBS, Rupesh Agrawal, MD; American Academy of Ophthalmology, March 21, 2020

Photo by Jordan McDonald/Unsplash