Świat Oka Centrum Okulistyczne

Infolinia Infolinia i zapisy 22 307 79 77 REJESTRACJA ONLINE

Poznaj swojego specjalistę

W naszym Centrum Okulistycznym stawiamy na kadrę wybitnych specjalistów z dziedziny okulistyki. Bardzo się cieszymy, że grono naszych lekarzy z każdym dniem się powiększa i dołączają do nas kolejni, fantastyczni specjaliści. Dzięki temu jeszcze lepiej możemy dbać o zdrowy wzrok naszych pacjentów, zarówno tych dorosłych, jak i tych najmłodszych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą kadrą, która każdego dnia dba, aby pacjenci mogli dostrzec piękno otaczającego nas Świata.

 

dr n. med. Anna Maria Ambroziak
dr n. med. Anna Maria Ambroziak
Specjalista chorób oczu
Zapisy:
22 307 79 77

 

Dyrektor Medyczny i Naukowy Centrum Okulistycznego Świat Oka

 • Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (PTO).
 • Przedstawicielka Polski w Europejskim Stowarzyszeniu Kontaktologicznym Lekarzy Okulistów (ECLSO). Redaktor Stanowiska Polskiej Grupy Ekspertów Akademii Powierzchni Oka.
 • 20 lat zawodowo związana z Katedrą i Kliniką Okulistyki Il Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalem Okulistycznym w Warszawie.
 • Wykładowca na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.
 • Doświadczony praktyk. Uznany naukowiec.
 • Prelegent konferencji krajowych i międzynarodowych. W dorobku naukowym ma ponad 100 publikacji oraz udział w licznych badaniach i grantach naukowych.
 • Miłośnik dobrego kina, teatru i opery.

dr n. med. Joanna Gołębiewska
dr n. med. Joanna Gołębiewska
Specjalista chorób oczu
Zapisy:
22 307 79 77

 

 • Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
 • Stażystka w Klinice Okulistyki Luigi Sacco University Hospital w Mediolanie.
 • Zawodowo związana z Katedrą i Kliniką Okulistyki I Wydziału Lekarskiego WUM. Starszy asystent w Klinice Okulistyki Centrum Zdrowia Dziecka.
 • Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób siatkówki u dzieci i dorosłych. Wykonuje badania OCT, angio-OCT i angiografię fluoresceinową.
 • Leczy laserowo schorzenia siatkówki.
 • Wpółautorka pierwszej w Polsce książki o zastosowaniu angio-OCT w diagnostyce schorzeń tylnego odcinka gałki ocznej.
 • Autorka wielu artykułów naukowych publikowanych w renomowanych czasopismach na świecie.
 • Wykładowca na konferencjach krajowych i zagranicznych.

mgr Weronika Leszczyńska
mgr Weronika Leszczyńska
Optometrysta kliniczny
Zapisy:
22 307 79 77

 

 • Absolwentka Optometrii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Donau University w Krems oraz Pennsylvania College of Optometry.
 • Od prawie 20 lat prowadzi uznaną praktykę optometryczną.
 • Nauczyciel akademicki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu korekcji wad refrakcji oraz kontaktologii.

dr n. med. Anna Izabella Borucka
dr n. med. Anna Izabella Borucka
Specjalista chorób oczu
Zapisy:
22 307 79 77

 

 • Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
 • Przez lata zawodowo związana z Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalem Okulistycznym oraz Katedrą i Kliniką Okulistyki II Wydziału Lekarskiego WUM.
  Z wyróżnieniem zdobyła tytuł doktora nauk medycznych za pracę „Ocena związku polimorfizmu regionu promotorowego genu czynnika wzrostu śródbłonka naczyń (VEGF) z rozwojem retinopatii cukrzycowej w oparciu o obraz angiografii fluoresceinowej”.
 • Wykładowca na kursach z zakresu optycznej koherencyjnej tomografii (OCT), angiografii fluoresceinowej i indocyjaninowej, terapii fotodynamicznej (PDT), procedury podawania iniekcji doszklistkowych, retinopatii cukrzycowej oraz zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD).
 • Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób siatkówki.
 • Wykonuje badania angiograficzne siatkówki, badania OCT i angio-OCT, zabiegi laseroterapii siatkówki, irydotomie, witreolizy i kapsulotomie.
 • Autorka licznych publikacji naukowych.

dr n. med. Joanna Moneta-Wielgoś
dr n. med. Joanna Moneta-Wielgoś
Specjalista chorób oczu
Zapisy:
22 307 79 77

 

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Odbyła praktykę w Moorfields Eye Hospital w Londynie. Specjalizuje się w chirurgii witreoretinalnej (operacje siatkówki) i chirurgii zaćmy oraz diagnostyce chorób siatkówki. Autorka prac naukowych publikowanych w renomowanych czasopismach międzynarodowych.

dr n. fiz. Maciej Sokołowski
dr n. fiz. Maciej Sokołowski
Optometrysta kliniczny, Dyplomowany ortoptysta
Zapisy:
22 307 79 77

 

 • Absolwent optometrii klinicznej Salus University (Pennsylvania College of Optometry, USA) oraz kierunku optometria na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ortoptysta dyplomowany. Optyk licencjonowany.
 • Adiunkt na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, nauczyciel na kierunku Europejskie Studia Optyki Okularowej i Optometrii. Doktor nauk fizycznych.
 • Rozprawa doktorska dotyczyła nowoczesnych wewnątrzgałkowych wieloogniskowych soczewek refrakcyjno-dyfrakcyjnych stosowanych u pacjentów po chirurgicznym usunięciu zaćmy.
 • Dysertacja zajęła pierwsze miejsce w konkursie „Mistrzowie Optyki 2016”.
 • Specjalizuje się w pomiarach wad refrakcji i widzenia obuocznego (m.in. zez jawny i ukryty, niedowidzenie, ruchomość gałek ocznych, konwergencja, sprawność akomodacji), a także w doborze okularów progresywnych.

dr Piotr Woźniak
dr Piotr Woźniak
Lekarz okulista
Zapisy:
22 307 79 77

 

 • Absolwent I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Studiów Podyplomowych Medycyny Estetycznej WUM.
 • Doktorant Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu.
 • Członek Amerykańskiej Akademii Okulistyki (AAO), Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (PTO) oraz Brytyjskiego Stowarzyszenia Soczewek Kontaktowych (BCLA).
 • Praktykował w Austrii, Brazylii oraz Turcji.
 • Zaangażowany w rozwój nowatorskich technologii obrazowania przedniego i tylnego odcinka oka.
 • Autor oraz współautor artykułów w piśmiennictwie polskim i zagranicznym.
 • Recenzent prac naukowych w angielskojęzycznych czasopismach okulistycznych.
 • Autor szeregu wystąpień na kongresach krajowych i międzynarodowych.

dr Grzegorz Gula
dr Grzegorz Gula
Lekarz okulista
Zapisy:
22 307 79 77

 

 • Ukończył z wyróżnieniem II Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, doktorant Studium Medycyny Molekularnej.
 • Pracuje na Oddziale Okulistyki Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie.
 • Uczestnik zagranicznych konferencji okulistycznych oraz kursów z zakresu OCT oraz USG oczodołu i gałki ocznej.

dr Ksawery Czubkowski
dr Ksawery Czubkowski
Specjalista chorób oczu
Zapisy:
22 307 79 77

 

 • Absolwent I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
 • Od swych pierwszych okulistycznych lat zawodowo związany z Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalem Okulistycznym oraz Katedrą i Kliniką Okulistyki II Wydziału Lekarskiego WUM.
 • Stypendysta Europejskiego Towarzystwa Okulistycznego.
 • Wraz z prof. Clausem Cursiefenem odbywał staż w Klinice Okulistyki Uniwersytetu w Kolonii w Niemczech.
 • Autor licznych publikacji naukowych, doświadczony praktyk.

mgr Rafał Brygoła
mgr Rafał Brygoła
Optometrysta dyplomowany
Zapisy:
22 307 79 77

 

 • Absolwent Politechniki Wrocławskiej na kierunku Optometria.
 • Wykładowca na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Europejskie Studia Optyki Okularowej i Optometrii.
 • Specjalista w badaniu topografii powierzchni soczewek kontaktowych.
 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Soczewek Kontaktowych i Polskiego Towarzystwa Optyki i Optometrii.

dr n. med. Agnieszka Bogdan-Bandurska
dr n. med. Agnieszka Bogdan-Bandurska
Specjalista chorób oczu
Zapisy:
22 307 79 77

 

 • Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
 • Zawodowo związana z Kliniką Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.
 • Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób siatkówki, m.in. zwyrodnienia plamki związanej z wiekiem – AMD, retinopatii cukrzycowej, niedrożności naczyń siatkówki.
 • Kwalifikuje pacjentów do laseroterapii, iniekcji doszklistkowych, operacji zaćmy i witrektomii.
 • Autorka prac naukowych publikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych.
 • Regularnie uczestniczy w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.
 • Członek Stowarzyszenia Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem oraz Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

dr Anna Dąbrowska
dr Anna Dąbrowska
Lekarz okulista
Zapisy:
22 307 79 77

 

 • Absolwentka i Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i podyplomowych studiów z Medycyny Estetycznej WUM.
 • Stypendystka Université Libre de Bruxelles, uczestniczka licznych kursów i szkoleń z zakresu okulistyki i medycyny estetycznej.
 • Zawodowo związana z Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalem Okulistycznym oraz Katedrą i Kliniką Okulistyki w Warszawie.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.
 • Wykładowca na konferencjach medycznych. Autorka prac naukowych publikowanych w polskich i międzynarodowych czasopismach naukowych.

dr Katarzyna Kowalska-Bylak
dr Katarzyna Kowalska-Bylak
Specjalista chorób oczu
Zapisy:
22 307 79 77
 • Absolwentka II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracowała w Klinice Okulistyki SPSK im. Orłowskiego w Warszawie.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.
 • Regularnie uczestniczy w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych.
 • Autorka artykułów w czasopismach medycznych.
 • Specjalizuje się w leczeniu chorób siatkówki oraz w diagnostyce i leczeniu retinopatii cukrzycowej, zwyrodnieniu plamki związanym z wiekiem (AMD) oraz innych schorzeniach siatkówki np. CRS, CRVO, BRVO.
 • Wykonuje zabiegi laserowe oraz iniekcje doszklistkowe.

dr n. med. Elżbieta Lipska
dr n. med. Elżbieta Lipska
Endokrynolog i Diabetolog dziecięcy
Zapisy:
22 307 79 77

Specjalistka endokrynologii i diabetologii dziecięcej, członkini Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej oraz European Society of Paediatric Endocrinology. Od początku swojej kariery zawodowej zajmowała się leczeniem dzieci. Pracowała w Katedrze Pediatrii Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny) pod kierunkiem Profesora Lecha Korniszewskiego, w Szpitalu przy ul. Działdowskiej. Zajmując się chorymi noworodkami, niemowlętami i dziećmi z cukrzycą, a także innymi chorobami endokrynologicznymi i genetycznymi, a także ucząc studentów i prowadząc działalność naukową, uzyskała pierwszy i drugi stopień specjalizacji z pediatrii, oraz tytuł naukowy doktora nauk medycznych, a w dalszych etapach doskonalenia swojej praktyki specjalizację z medycyny ratunkowej, oraz endokrynologii i diabetologii dziecięcej. Stypendystka polskich i międzynarodowych fundacji, w tym m.in. Fundacji im. Stefana Batorego oraz American Women for International Understanding. Odbyła staże i stypendia w uznanych światowych ośrodkach klinicznych i naukowych, min. w Children’s Hospital od Philadelphia i Saint Vincent Hospital w Erie (Pensylwania). Obecnie związana zawodowo z Poradnią Endokrynologiczną Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

Specjalizuje się w problematyce zaburzeń wzrastania (niedobór wzrostu lub wzrost nadmierny), zaburzeniami czynności tarczycy (niedoczynność tarczycy, nadczynność tarczycy, zapalenie tarczycy, wole, choroba guzkowa tarczycy), zaburzeniami czynności przytarczyc, zaburzeniami czynności przysadki mózgowej lub podwzgórza (m.in. hiperprolaktynemia, moczówka prosta), zaburzeniami czynności nadnerczy, zaburzeniami gospodarki wapniowo-fosforanowej, zaburzeniami odżywiania (nadwaga, otyłość, niedowaga), przedwczesnym lub opóźnionym dojrzewaniem płciowym, zaburzeniami miesiączkowania (pierwotny i/lub wtórny brak miesiączki), przedwczesnym rozwojem piersi (u dziewczynek) lub ginekomastią (powiększenie gruczołów piersiowych u chłopców), nadmiernym owłosieniem, trądzikiem (androgenizacja), zaburzeniami gospodarki węglowodanowej, w tym cukrzycą i innymi schorzeniami, którym towarzyszą zaburzenia endokrynologiczne (m.in. zespół Turnera, Silvera i Russella, Pradera i Willego, Beckwitha – Wiedemanna).

mgr Marianna Hall
mgr Marianna Hall
Dietetyk
Zapisy:
22 307 79 77

Absolwentka i obecna doktorantka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Dietetyk kliniczny w Klinice Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii w jednym z warszawskich szpitali. Współpracuje zarówno z dziećmi jak i osobami dorosłymi.

Swoje doświadczenie zdobywała przez liczne praktyki i staże w warszawskich i trójmiejskich szpitalach oraz ośrodkach dla dzieci i dorosłych.

Aktywnie uczestniczy w konferencjach naukowych, nieustannie poszerzając swoją wiedzę z zakresu dietetyki, psychodietetyki oraz fizjologii człowieka. Autorka publikacji naukowych i  popularnonaukowych, a także prowadząca szkolenia i konferencje dotyczące żywienia człowieka.

Bardzo dobra znajomość języka angielskiego pozwala na prowadzenie pacjentów, którzy nie posługują się językiem polskim.

Głównym celem w pracy z pacjentem jest indywidualne podejście, zrozumienie potrzeb i stworzenie planu, który pozwoli na zrealizowanie przyjętych założeń względem jednostki chorobowej. Jako osoba czynnie związana ze sportem, wiedza dotycząca żywienia osób aktywnych fizycznie jest poparta zarówno badaniami naukowymi jak i własnymi doświadczeniami i praktyką.

dr Alina Szajkowska
dr Alina Szajkowska
Specjalista chorób oczu
Zapisy:
22 307 79 77

dr Klaudia Rakusiewicz
dr Klaudia Rakusiewicz
Lekarz okulista
Zapisy:
22 307 79 77
 • Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
 • Pracownik Kliniki Okulistyki Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”.
 • Dwukrotnie wyróżniona za najlepszy przypadek kliniczny w okulistyce na Ogólnopolskiej Konferencji ‚Przypadki Kliniczne w Okulistyce’ w latach 2017 oraz 2018.
 • Prelegent na 3rd European Meeting of Young Ophthalmology EMYO.
 • Uczestniczka krajowych oraz międzynarodowych konferencji okulistycznych.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.
 • Prywatnie miłośniczka salsy- finalistka mistrzostw Polski International Dance Organization, uczestniczka półfinału „Got to dance”.

dr Agata Kurzawa
dr Agata Kurzawa
Specjalista chorób oczu
Zapisy:
22 307 79 77
 • Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
 • Specjalizację z okulistyki odbywała w Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalu Okulistycznym oraz Katedrze i Klinice Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
 • Autorka i współautorka publikacji naukowych na temat zespołu suchego oka i alergicznych zapaleń spojówek.
 • Uczestniczy w licznych konferencjach i zjazdach krajowych oraz zagranicznych.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

dr Magdalena Szczygielska
dr Magdalena Szczygielska
Specjalista chorób oczu
Zapisy:
22 307 79 77
 • Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Staż specjalizacyjny odbyła w latach 2005-2011 w Katedrze i Klinice Chorób Oczu I Wydziału Lekarskiego w Warszawie. W 2011 roku uzyskała tytuł specjalisty chorób oczu.
 • Zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem schorzeń przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej, w tym patologii rogówki, soczewki, siatkówki i nerwu wzrokowego.
 • Wykonuje laseroterapię zmian krótkowzrocznych, degeneracyjnych i przedarć siatkówki, powikłań retinopatii cukrzycowej, zabiegi p/jaskrowe: YAG irydotomie, oraz YAG kapsulotomie i witreolizę.
 • Zajmuje się diagnostyką obrazową, jest uznanym, doświadczonym i cenionym specjalistą ultrasonografii gałki ocznej i oczodołu.
 • Posiada Certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego (2012).

mgr Alicja Stawicka
mgr Alicja Stawicka
Dyplomowana ortoptystka
Zapisy:
22 307 79 77
 • Uczennica prof. Krystyny Krzystkowej, światowej sławy specjalisty w zakresie strabologii.
 • Absolwentka Szkoły Medycznej o kierunku Ortoptyka w Krakowie.
 • Praktykę zawodową zdobywała u boku prof. Filipowicz – Banachowej, pracując w Poradni Leczenia Zeza.
 • Specjalizuje się w diagnostyce i rehabilitacji zaburzeń widzenia obuocznego i ruchomości gałek ocznych oraz leczeniu zeza i niedowidzenia.
 • Nauczała na wydziale Ortoptystek Szkoły Medycznej w Warszawie prowadząc zajęcia praktyczne z ortoptyki.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego im. prof. Krystyny Krzystkowej.
 • Systematycznie podnosi kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w kursach i szkoleniach Polskiego Towarzystwa Okulistycznego oraz Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego

dr n. med. Joanna Sempińska-Szewczyk
dr n. med. Joanna Sempińska-Szewczyk
Specjalista chorób oczu

 

 • Ordynator Oddziału Okulistyki Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie.
 • Bogate doświadczenie zawodowe zdobywała w Klinice Chorób Oczu Akademii Medycznej w Łodzi, a następnie jako ordynator Oddziału Okulistyki Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie.
 • Od lat przeprowadza operacje usunięcia zaćmy, zabiegi przeciwjaskrowe oraz witreoretinalne.
 • Specjalizuje się w chirurgicznym leczeniu chorób plamki, odwarstwień siatkówki oraz powikłań retinopatii cukrzycowej.

dr Justyna Badowska
dr Justyna Badowska
Specjalista chorób oczu
 • Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
 • Specjalista chorób oczu z wieloletnim doświadczeniem w pracy klinicznej, zajmuje się okulistyką zachowawczą , ale przede wszystkim mikrochirurgią okulistyczną.
 • Od lat wybitny fachowiec w chirurgii zaćmy i jaskry, a także chirurgii okuloplastycznej oraz chirurgii aparatu ochronnego oka.
 • Uznany praktyk w leczeniu chorób zapalnych narządu wzroku i prowadzeniu pacjentów po zabiegach chirurgicznych. Zajmuje się także profilaktyką, diagnostyką i terapią okulistyczną.

dr Grzegorz Róg
dr Grzegorz Róg
Specjalista chorób oczu

 

 • Ukończył z wyróżnieniem I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
 • Pracuje na Oddziale Okulistyki Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie.
 • Specjalizuje się w mikrochirurgii.
 • Prowadzi operacje schorzeń przedniego odcinka gałki ocznej, takich jak zaćma, jaskra, wszczepy wtórne sztucznych soczewek w oczach bezsoczewkowych, rekonstrukcje po urazach narządu wzroku.
 • Wykonuje zabiegi laserowe.

dr n. med. Ewa Lange
dr n. med. Ewa Lange
Specjalista chorób oczu

Sylwetki pozostałych naszych specjalistów przedstawimy wkrótce.