clock-lineemail-lineemailfacebookinstagramlinkedinpinterestpointer-linequotetelephone-linetelephonetwitter
Blog
Jaskra a układ odpornościowy?

Jaskra a układ odpornościowy?

Jaskra jest jedną z wiodących przyczyn ślepoty na świecie. Jednym z czynników ryzyka rozwoju jaskry jest podwyższone ciśnienie w gałce ocznej. Powoduje ono uszkodzenie włókien nerwowych siatkówki i związaną z tym trwałą utratę widzenia. Coraz więcej wiemy o jaskrze i sposobach jej leczeniach, jednak wciąż nie mamy jednoznacznej odpowiedzi na pytanie: u których osób rozwinie się jaskra i co jest tego bezpośrednią przyczyną?

Według ostatnich doniesień naukowców z Massachusetts Institute of Technology,  kluczową rolę w powstaniu jaskry może pełnić nasz układ odpornościowy*. Naukowcy dowodzą, że u podstaw rozwoju jaskry leżą mechanizmy autoimmunologiczne.  Wysokie ciśnienie wewnątrzgałkowe zaburza fizjologiczną barierę krew-siatkówka, co umożliwia przenikanie komórek układu immunologicznego – limfocytów T – do siatkówki. Limfocyty T wyzwalają odpowiedź zapalną i powodują uszkodzenie włókien nerwowych siatkówki.

Być może odkrycie to otworzy zupełnie nowe możliwości profilaktyki i leczenia jaskry, z wykorzystaniem leków działających na układ immunologiczny.

* wg badania autorstwa Jianzhu Chen, profesora biologii z Massachusetts Institute of Technology, opublikowanego w Nature Communications (August 2018)