clock-lineemail-lineemailfacebookinstagramlinkedinpinterestpointer-linequotetelephone-linetelephonetwitter
Blog
Diagnozowanie chorób oczu za pomocą wyszukiwania informacji online

Diagnozowanie chorób oczu za pomocą wyszukiwania informacji online

Badanie oceniające poprawność diagnozowania chorób oczu za pomocą portalu online WebMD Symptom Checker pokazało, że diagnozy były poprawne tylko w 26% przypadków. Wyniki badania były prezentowane podczas 122 Corocznego Zjazdu Amerykańskiego Towarzystwa Okulistycznego w 2018 roku.
Główny badacz, dr Carl Shen z McMaster University w Kanadzie, prześledził 42 sytuacje kliniczne z użyciem wspomnianego wyżej popularnego portalu online: WebMD Symptom Checker. Porównał diagnozy postawione przez portal, z faktycznym stanem pacjenta, rozpoznanym po okulistycznym badaniu. Diagnozy uzyskane online były poprawne tylko w 26% sytuacji. Podczas gdy właściwa diagnoza pojawiła się wśród 3 pierwszych proponowanych diagnoz przez portal online w 40% sytuacji, to w 43 % sytuacji nie pojawiła się w ogóle! Również zalecane dalsze postępowanie było bardzo często niepoprawne. W 14 na 17 prześledzonych scenariuszy, dalsze zalecenia, jak wskazany pilny kontakt z okulistą lub leczenie się samemu w domu, były nieprawidłowe.

Poszukiwanie informacji w internecie na temat doświadczanych objawów choroby czasami może być pomocne w znalezieniu możliwej ich przyczyny. Bycie poinformowanym i świadomym swojego schorzenia pacjentem jest zjawiskiem pozytywnym. Jednak diagnozowanie się online nie powinno zastępować wizyty okulistycznej i wykonania potrzebnych badań. Źle postawione diagnoza i niepoprawne zalecenia odnośnie dlaczego postępowania mogą być niebezpieczne. Obecnie dostępne portale do diagnozowania online wciąż mają długą drogę do przebycia, ażeby mogły zostać uznane za wiarygodne.

* opracowano na podstawie artykułu “ Online eye diagnoses are flawed”; Colin Kerr; Eurotimes; October 30, 2018

Photo by Christina @ wocintechchat.com on Unsplash