clock-lineemail-lineemailfacebookinstagramlinkedinpinterestpointer-linequotetelephone-linetelephonetwitter
Blog
Diagnostyka i leczenie wczesnych postaci jaskry

Diagnostyka i leczenie wczesnych postaci jaskry

Jednym z głównych czynników warunkujących sukces w leczeniu jaskry jest jej wczesne wykrycie, zanim choroba spowoduje uszkodzenie nerwu wzrokowego i ubytki w polu widzenia. Wcześniejsze wdrożenie leczenia jaskry daje lepsze rezultaty terapeutyczne. Dlatego niezwykle ważne jest zidentyfikowanie najwcześniejszego objawu klinicznego wskazującego na rozwój tej choroby.

Obecny stan wiedzy o jaskrze stanowi, że jednym z najwcześniejszych objawów jej rozwoju są zmiany w komórkach zwojowych siatkówki oka. Ich ubytek prowadzi do powstania neuropatii jaskrowej, której postęp powoduje zmiany w polu widzenia. Pattern ERG to badanie elektrofizjologiczne, które mierzy wyzwalane za pomocą bodźca sygnały elektryczne komórek zwojowych siatkówki. Badanie dostarcza cennych informacji o funkcjonowaniu komórek zwojowych, ponadto wykrywa takie zmiany czynności tych komórek, które poprzedzają ich smierć o miesiące, a nawet lata. Dzięki temu możliwe jest wykrycie bardzo wczesnych postaci jaskry. Co więcej, pattern ERG pozwala zobrazować poprawę czynności komórek zwojowych w odpowiedzi na zastosowane leczenie. Daje mu to przewagę nad badaniem OCT, które umożliwia tylko monitorowanie progresji jaskry.

Równie ważne jak wczesne wykrycie jaskry, jest zastosowanie odpowiedniej interwencji terapeutycznej, która będzie efektywna i wydajna, przy jednoczesnym braku działań ubocznych. Obecnie wartościową opcją terapeutyczną dla osób z nadciśnieniem ocznym oraz z wczesnymi postaciami jaskry jest selektywna laserowa trabekuloplastyka (SLT). Przy minimalnym ryzyku działań niepożądanych zabieg umożliwia obniżenie ciśnienia w oczach i uniknięcie przewlekłego stosowania terapii miejscowej (w postaci kropli przeciwjaskrowych). SLT działa wybiórczo na komórki barwnikowe utkania beleczkowego w kącie przesączania oka, nie uszkadzając przy tym pozostałych struktur kąta przesączania, dzięki czemu zabieg można wielokrotnie powtarzać.  SLT poprawia odpływ cieczy wodnistej z oka, obniżając tym samym ciśnienie w gałce ocznej.  Stanowi  bezpieczną metodę leczenia we wczesnej jaskrze pierwotnej otwartego kąta, w jaskrze barwnikowej i pseudoeksfoliacyjnej oraz w nadciśnieniu ocznym.

Zastosowanie badania patternERG  wraz z wykonaniem zabiegu SLT dają obiecujące możliwości diagnostyki wczesnych postaci jaskry i ich leczenia, zanim  choroba spowoduje uszkodzenia struktur gałki ocznej.

*Na podstawie artykułu dr Roberta Noeckera, OTE Articles, Glaucoma, April 16,2018

Materiał kliniczny SLT: wideo dzięki uprzejmości Prof. Philippe Denis, Szpitale Uniwersyteckie w Lyonie, Francja.