clock-lineemail-lineemailfacebookinstagramlinkedinpinterestpointer-linequotetelephone-linetelephonetwitter
Aktualności
Polskie Radio Jedynka. Dr Anna Maria Ambroziak w audycji Cztery Pory Roku

Zaburzenia filmu łzowego - wyjaśnia dr Anna Maria Ambroziak.

W naszym Centrum Okulistycznym Świat Oka pod kierownictwem dr n. med. Anny Marii Ambroziak zostały przeprowadzone badania topografii oraz aberrometrii rogówki w grupie pacjentów z zaburzeniami filmu łzowego. 
Praca badawcza została oparta o analizę zmienności pomiarów tomograficznych i topograficznych ze szczególnym uwzględnieniem wybranych parametrów keratometrycznych u osób z zaburzeniami powierzchni oka.

Według polskich danych z ostatnich lat ponad połowa populacji zmaga się z zaburzeniami powierzchni oka. Wstępne dane po roku pandemii SARS-CoV-2 są nieubłagane i jednoznacznie wskazują na bardzo istotne wzrosty. Najczęściej diagnozowanym schorzeniem powierzchni oka jest zespół suchego oka.
Film łzowy to emulsja, której elementy wzajemnie na siebie oddziałują, uzupełniając się strukturalnie i funkcjonalnie, by zapewnić utrzymanie homeostazy na powierzchni oka.

Przebieg, szczegółowe wyniki oraz wnioski badania zostały opisane w artykule „Pomiary keratometryczne i topograficzne w praktyce optometrycznej” opracowanym na podstawie pracy magisterskiej autorstwa Beaty Gwóźdź na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, której promotor była dr n. med. Anna M. Ambroziak i opublikowanym w Branżowym Specjalistycznym Dwumiesięczniku Optyka.

Kliknij w zdjęcie poniżej i przeczytaj artykuł na str. 66