clock-lineemail-lineemailfacebookinstagramlinkedinpinterestpointer-linequotetelephone-linetelephonetwitter
Aktualności
W najnowszym kwartalniku specjalistycznym „OphthaTherapy. Terapie w Okulistyce” praca dr n. med. Anny Marii Ambroziak o kontaktologii w dobie koronawirusa.

W najnowszym kwartalniku specjalistycznym „OphthaTherapy. Terapie w Okulistyce” praca dr n. med. Anny Marii Ambroziak o kontaktologii w dobie koronawirusa.

OphthaTherapy. Terapie w Okulistyce” pod redakcją prof. dr hab. n. med. Marka E. Prosta, publikuje prace oryginalne, poglądowe i kazuistyczne poświęcone nowościom w terapii okulistycznej. Szczególny nacisk jest kładziony na doniesienia o nowoczesnych sposobach leczenia zachowawczego i operacyjnego chorób okulistycznych. Czasopismo to jest przeznaczone dla lekarzy i studentów medycyny.

Wysoce zakaźny wirus SARS-CoV-2, który może powodować ciężką chorobę układu oddechowego znaną jako COVID-19, jest obecnie krytycznym wyzwaniem dla praktyki kontaktologicznej: optometrycznej i okulistycznej. Pandemia ewoluuje, a jej wpływ na zdrowie publiczne jest znaczący oraz progresywny i będzie skutkować ogromnymi zmianami gospodarczymi i społecznymi. W czasach koronawirusa praktyka kontaktologiczna niewątpliwie staje się trudniejsza. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz postawić na personalizację procedur oraz oferowanych rozwiązań korekcji wad wzroku i terapii widzenia. Warto podkreślić, że badanie okulistyczne i optometryczne przeprowadzone zgodnie z zasadami epidemiologicznymi nie jest obarczone zwiększonym ryzykiem zakażenia SARS-CoV-2. (…)