clock-lineemail-lineemailfacebookinstagramlinkedinpinterestpointer-linequotetelephone-linetelephonetwitter
Blog
Zwyrodnienie plamki żółtej a operacja usunięcia zaćmy

Zwyrodnienie plamki żółtej a operacja usunięcia zaćmy

Zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem (age-related macular degeneration – AMD) powoduje pogorszenie widzenia centralnego, uszkadzając obszar siatkówki odpowiedzialny za najbardziej precyzyjne widzenie. Jeśli do tego współistnieje zamazane, nieostre widzenie spowodowane zaćmą  – dochodzi do znaczącego upośledzenia wzroku.

Czy w przypadku współistnienia AMD i zmętnienia soczewki, można operować zaćmę, żeby poprawić choć w pewnym stopniu jakość widzenia?

Żeby móc odpowiedzieć na to pytanie, lekarz okulista musi najpierw ustalić, jaki jest rodzaj i stopień zaawansowania zwyrodnienia plamki żółtej oraz ocenić stopień zaawansowania oraz lokalizację zmętnień soczewki.

Jeżeli jest obecna zaawansowana postać AMD, z rozległym uszkodzeniem siatkówki oraz zaćma o niewielkim zaawansowaniu – wówczas pacjent nie odczuje poprawy widzenia po usunięciu zaćmy, ponieważ utrata widzenia jest spowodowana głównie uszkodzeniem siatkówki wynikającym z AMD, ale zabieg może poprawić możliwości obrazowania siatkówki a tym samym leczenie plamki. W przypadku znacznego zmętnienia soczewki, nawet przy dość znacznym uszkodzeniu siatkówki na skutek AMD – pacjent może odczuć poprawę widzenia po usunięciu zaćmy. Nawet jeśli nie będzie to kolosalna zmiana, to na pewno spowoduje poprawę widzenia kolorów czy poprawę jasności obrazu.

Podejmując decyzję o wykonaniu operacji usunięcia zaćmy należy uzależnić również od tego, jakiego typu jest zwyrodnienie plamki żółtej u pacjenta. W przypadku łagodnej postaci suchej AMD – nie ma przeciwwskazań do operacji a przed operacją wskazane jest wykonanie zabiegu 2RT. Jeśli zmętnienie soczewki jest znaczące należy usunąć zaćmę. Jednak w przypadku aktywnej, wysiękowej postaci AMD decyzję o operacji należy odłożyć do czasu zahamowania aktywności AMD i w pierwszej kolejności podjąć leczenie wysiękowego zwyrodnienia plamki czyli wykonać iniekcje doszklistkowe. Stabilizacja pozwala na bezpieczną interwencję chirurgiczną.

Podjęcie decyzji o operacji usunięcia zaćmy w przypadkach współwystępowania zwyrodnienia plamki żółtej jest bardzo indywidualne, musi być poprzedzone dokładnym badaniem okulistycznym, leczeniem AMD zarówno suchego jak i wysiękowego oraz rozważeniem korzyści i ryzyka wynikających z zabiegu u danej osoby.