clock-lineemail-lineemailfacebookinstagramlinkedinpinterestpointer-linequotetelephone-linetelephonetwitter
Blog
W cieniu COVID-19 drastycznie wzrasta liczba osób z krótkowzrocznością

W cieniu COVID-19 drastycznie wzrasta liczba osób z krótkowzrocznością

Prognozy WHO, iż w 2050 roku globalnie połowa ludzkości niezależnie od wieku będzie obarczona niemiarowością i jej negatywnymi następstwami w narządzie wzroku, ulega zdecydowanemu dynamicznemu przesunięciu w kierunku 2025.

Od lat czekamy na nowe rozwiązania w zakresie edukacji, profilaktyki i korekcji wad wzroku pozwalających na kontrolę rozwoju i progresji myopii. Z niecierpliwością wypatrujemy w Polsce na okularów firmy HOYA w technologii Defocus Incorporated Multiple Segments (D.I.M.S.) Soczewki okularowe MiyoSmart będące całkowicie nieinwazyjnym rozwiązaniem optycznym pomagają powstrzymać progresję krótkowzroczności u średnio 59 % dzieci oraz spowolnienie osiowego wzrostu oczu średnio o 60%.

Kolejnym wytęsknionym rozwiązaniem są zatwierdzone w tym roku przez FDA jednodniowe soczewki kontaktowe MiSight® 1 day firmy Cooper Vision. Aplikacja soczewek kontaktowych dzieciom w wieku 8-12 lat jest potwierdzoną klinicznie podstawą kompleksowego podejścia do leczenia krótkowzroczności. W starszym wieku soczewki stosowane są rutynowo od lat.

Krótkowzroczność powoduje, że z powodu wydłużenia oka promienie świetlne skupiają się w punkcie przed siatkówką, a nie bezpośrednio na jej powierzchni. Progresja miopii jest związana z chorobami zagrażającymi utratą wzroku w późniejszym okresie życia, takimi jak zaćma, odwarstwienie siatkówki, jaskra i makulopatia krótkowzroczna. Nawet dzieci z dość łagodnymi wadami wzroku mają większe ryzyko jaskry i odwarstwienia siatkówki w późniejszym życiu w porównaniu z ich rówieśnikami bez krótkowzroczności, a ryzyko to wzrasta, gdy ich gałka i niemiarowość rośnie. Trzyletnie recenzowane wyniki badań klinicznych opublikowane w Optometry and Vision Sciences w sierpniu 2019 r. wykazały, że stosowanie MiSight® 1 day spowalnia progresję krótkowzroczności: 59% mierzone średnim ekwiwalentem sferycznym cykloplegicznym i 52% mierzone średnią osiowego wydłużenia gałki ocznej.

Kilka dni temu Bausch Health Companies Inc. i Bausch&Lomb, jej wiodąca globalna firma zajmująca się zdrowiem oczu, wraz z BHVI, australijską organizacją non-profit specjalizującą się w badaniach wzroku na arenie międzynarodowej, ogłosiły uzyskanie wyłącznej licencji dla projektu soczewki kontaktowej kontrolującej krótkowzroczność opracowanego przez BHVI.

Bausch + Lomb połączy nowatorską konstrukcję soczewek kontaktowych BHVI z wiodącymi technologiami soczewek kontaktowych, aby opracować potencjalne metody leczenia soczewek kontaktowych, mające spowolnić postęp krótkowzroczności u dzieci.

Firma ogłosiła również na początku tego tygodnia, że ​​jeden z jej podmiotów stowarzyszonych nabył wyłączną licencję od Eyenovia, Inc. w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie na opracowanie i komercjalizację preparatu mikrodawki atropiny w roztworze okulistycznym, który jest badany pod kątem zmniejszenia progresji krótkowzroczności u dzieci w wieku 3-12 lat.

Photo by Zahra Amiri on Unsplash