clock-lineemail-lineemailfacebookinstagramlinkedinpinterestpointer-linequotetelephone-linetelephonetwitter
Blog
Czy wirus SARS-CoV-2 jest obecny we łzach osób chorych na COVID-19?

Czy wirus SARS-CoV-2 jest obecny we łzach osób chorych na COVID-19?

W Singapurze przeprowadzono prospektywne badanie kliniczne oceniające obecność wirusa SARS-CoV-2 we łzach osób chorych na COVID-19. Badanie miało na celu określenie prawdopodobieństwa transmisji wirusa przez kontakt ze łzami osoby chorej. W badaniu wzięło udział 17 osób chorych na COVID-19, z potwierdzoną obecnością cząstek RNA wirusa SARS-CoV-2 w teście RT-PCR, w wymazie z jamy nosowo-gardłowej. Wymaz z jamy nosowo-gardłowej pobierano od chorych między 3 a 20 dniem od momentu pojawienia się objawów choroby, kilkukrotnie w czasie trwania choroby. W tych samych dniach pobierano od chorych próbki łez, z użyciem pasków do testu Schirmera. Próbki łez pobierano niezależnie z obojga oczu osoby chorej i analizowano je oddzielnie. Oceniano również obecność u chorych objawów ocznych typowych dla zakażeń wywoływanych u ludzi i zwierząt przez inne koronawirusy, czyli nastrzyku spojówkowego, łzawienia, zamazanego widzenia, wydzieliny z oka, zaburzenia widzenia barw. Spośród 17 badanych osób u nikogo nie zaobserwowano tych objawów. Natomiast u 14 z nich obecny był kaszel, ból gardła i gorączka. W żadnej z pobranych próbek łez nie stwierdzono obecności cząstek RNA wirusa SARS-CoV-2 w teście RTPCR, przy jednoczesnej ich obecności w wymazie z jamy nosowo-gardłowej, tego samego dnia. Obecności wirusa w próbkach łez nie stwierdzono również w hodowli wirusów w kulturach komórkowych (brak efektu cytopatycznego).

Wyniki badania sugerują, że ryzyko transmisji wirusa SARS-CoV-2 poprzez kontakt z łzami osoby chorej na COVID-19 jest niewielkie, niezależnie od fazy choroby. Nie stwierdzono obecności wirusa w łzach osób chorych, ani w teście RT-PCR ani w hodowli wirusów w kulturach komórkowych. Ograniczeniem badania jest niewielka grupa badana. Dla potwierdzenia wyników tego badania konieczne są dalsze badania w udziałem większej ilości osób.

* opracowano na podstawie artykułu “Assessing Viral Shedding and Infectivity of Tears in Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Patients”, Ivan Seah Yu Jun, MBBS, Danielle E. Anderson, PhD, Adrian Eng Zheng Kang, BSc, Lin-Fa Wang, PhD, Pooja Rao, MBBS, Barnaby Edward Young, MB, BChir, David Chien Lye, MBBS, Rupesh Agrawal, MD; American Academy of Ophthalmology, March 21, 2020.

Photo by CDC on Unsplash