Świat Oka Centrum Okulistyczne

Infolinia Infolinia i zapisy 22 307 79 77 REJESTRACJA ONLINE
Synoptofor YZ23B ze stolikiem

Synoptofor jest przeznaczony do badania, ćwiczenia i leczenia zeza. Podstawowy możliwy do wykonania zakres badań to: badanie korespondencji siatkówek, dysparacja, pomiar forii, pomiar kąta zeza, pomiar szerokości połączenia, pomiar kąta konwergencji, badanie widzenia obuocznego ( fuzja, percepcja, stereopsja ), badanie fiksacji oczu, zjawisko Haidingera, powidoki.