Świat Oka Centrum Okulistyczne

Infolinia Infolinia i zapisy 22 307 79 77 REJESTRACJA ONLINE
Lenstar biometr optyczny LS900 APS

Dokonuje pomiaru długości osiowej, centralnej grubości rogówki, głębokości komory przedniej, grubości soczewki, a także dodatkowo centralnej grubości siatkówki (CRT, central retinal thickness), czyli odległości pomiędzy błoną graniczną wewnętrzną (ILM, internal limiting membrane) a nabłonkiem barwnikowym siatkówki. Keratometria mierzona jest przez analizę krzywizny przedniej w 32 punktach referencyjnych zlokalizowanych  na okręgach w dwóch strefach optycznych: 2,30 mm i 1,65 mm.
Na podstawie obrazu tęczówki mierzone są również odległość WTW  oraz średnica źrenicy. Wszystkie pomiary wykonuje się jednoczasowo  wzdłuż osi widzenia pacjenta. Dodatkowo istnieje możliwość  opcjonalnego wyposażenia urządzenia w moduł T-Cone pozwalający na otrzymanie dokładnej topografii 6 mm strefy centralnej rogówki. Wykorzystując 11 dysków Placido, moduł T-Cone dokonuje pomiarów przedniej powierzchni rogówki.