clock-lineemail-lineemailfacebookinstagramlinkedinpointer-linequotetelephone-linetelephonetwitter
Nasi specjaliści
Avatar

dr n. med.
Anna Izabella Borucka

Specjalista okulistyki
  • Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
  • Przez lata zawodowo związana z Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalem Okulistycznym oraz Katedrą i Kliniką Okulistyki II Wydziału Lekarskiego WUM.
    Z wyróżnieniem zdobyła tytuł doktora nauk medycznych za pracę „Ocena związku polimorfizmu regionu promotorowego genu czynnika wzrostu śródbłonka naczyń (VEGF) z rozwojem retinopatii cukrzycowej w oparciu o obraz angiografii fluoresceinowej”.
  • Wykładowca na kursach z zakresu optycznej koherencyjnej tomografii (OCT), angiografii fluoresceinowej i indocyjaninowej, terapii fotodynamicznej (PDT), procedury podawania iniekcji doszklistkowych, retinopatii cukrzycowej oraz zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD).
  • Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób siatkówki.
  • Wykonuje badania angiograficzne siatkówki, badania OCT i angio-OCT, zabiegi laseroterapii siatkówki, irydotomie, witreolizy i kapsulotomie.
  • Autorka licznych publikacji naukowych.