clock-lineemail-lineemailfacebookinstagramlinkedinpointer-linequotetelephone-linetelephonetwitter

Rabat 15% na zabieg usunięcia zaćmy

W Świecie Oka celebrujemy Światowy Dzień Seniora przez cały miesiąc!

Z tej okazji zapraszamy wszystkie osoby po 60 roku życia do skorzystania ze specjalnego rabatu 15% na wybrane zabiegi operacji zaćmy z zastosowaniem soczewek jednoogniskowych i wieloogniskowych.

Zabiegi objęte promocją:

 • Operacja zaćmy z wszczepieniem soczewki jednoogniskowej asferycznej preloadowanej (jedno oko)
 • Operacja zaćmy z wszczepieniem soczewki jednoogniskowej asferycznej z filtrem światła niebieskiego (jedno oko)
 • Operacja zaćmy z wszczepieniem soczewki jednoogniskowej asferycznej z dodatkową korekcją astygmatyzmu (jedno oko)
 • Operacja zaćmy z wszczepieniem soczewki wieloogniskowej (jedno oko)
 • Operacja zaćmy z wszczepieniem soczewki o wydłużonym ognisku z poszerzonym zakresem widzenia (jedno oko)
 • Operacja zaćmy z wszczepieniem soczewki wieloogniskowej z dodatkową korekcją astygmatyzmu (jedno oko)
 • Operacja zaćmy z wszczepieniem soczewki o wydłużonym ognisku z poszerzonym zakresem widzenia i dodatkową korekcją astygmatyzmu (jedno oko)

Zobacz cennik zabiegów.

Warunki skorzystania z promocji:

 • Do 30 listopada 2022 roku umówienie terminu wizyty kwalifikacyjnej – teraz w promocyjnej cenie 250 zł.
 • Do 31 grudnia 2022 roku wykonanie zabiegu usunięcia zaćmy.

Wizytę kwalifikacyjną do zabiegu możesz umówić online (w uwagach wpisz hasło „Promocja z okazji Dnia Seniora„) lub zadzwoń do nas na numer do nas na numer 22 150 16 77 i powołaj się na to samo hasło.

Rabat zostanie naliczony podczas naliczania płatności, przed wykonaniem zabiegu.

————————————————————————————————

Regulamin promocji „Rabat 15% na zabieg usunięcia zaćmy

Niniejszy regulamin określa zasady akcji promocyjnej „Rabat 15% na zabieg usunięcia zaćmy” (dalej ”Promocja”) prowadzonej przez Świat Oka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-511, ul. Dominika Merliniego 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000707248, (dalej „Organizator”).

1. Czas trwania Promocji.
Promocja trwa od 03.11.2022 roku do 31.12.2022 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania promocji w dowolnym czasie bez podania przyczyn.

2. Miejsce prowadzenia Promocji.
Promocja obowiązuje w Centrum Okulistycznym Świat Oka, ul. Merliniego 9 w Warszawie na terenie Polski.

3. Przedmiot Promocji.
Przedmiotem promocji jest możliwość skorzystania z rabatu w wysokości 15% (dalej „Rabat”) od początkowej (regularnej) ceny sprzedaży usługi:

 • Operacja zaćmy z wszczepieniem soczewki jednoogniskowej asferycznej preloadowanej (jedno oko)
 • Operacja zaćmy z wszczepieniem soczewki jednoogniskowej asferycznej z filtrem światła niebieskiego (jedno oko)
 • Operacja zaćmy z wszczepieniem soczewki jednoogniskowej asferycznej z dodatkową korekcją astygmatyzmu (jedno oko)
 • Operacja zaćmy z wszczepieniem soczewki wieloogniskowej (jedno oko)
 • Operacja zaćmy z wszczepieniem soczewki o wydłużonym ognisku z poszerzonym zakresem widzenia (jedno oko)
 • Operacja zaćmy z wszczepieniem soczewki wieloogniskowej z dodatkową korekcją astygmatyzmu (jedno oko)
 • Operacja zaćmy z wszczepieniem soczewki o wydłużonym ognisku z poszerzonym zakresem widzenia i dodatkową korekcją astygmatyzmu (jedno oko)

znajdującej się w aktualnej ofercie Centrum Okulistycznego Świat Oka w czasie trwania Promocji.

4. Warunki i zasady skorzystania z Promocji.

a) Promocja obejmuje Pacjentów po 60 roku życia, którzy do końca listopada (30.11.2022 r.) zerezerwują termin wizyty kwalifikacyjnej do operacji zaćmy w placówce Organizatora.

b) Z Promocji może skorzystać Pacjent, który poda hasło „Promocja z okazji Dnia Seniora” w następujący sposób:

 • Wpisze w polu „Uwagi” podczas rejestracji on-line na stronie www.swiatoka.pl
 • Poda rejestratorce/rejestratorowi medycznemu podczas rejestracji wizyty poprzez kontakt telefoniczny z infolinią Centrum Okulistycznego Świat Oka
 • Poda rejestratorce/rejestratorowi medycznemu podczas rejestracji wizyty w placówce Centrum Okulistycznego Świat Oka

c) Pacjent może wybrać tylko jedną usługę z wyszczególnionych w Pkt. 3, z której chciałaby skorzystać.

d) Rabat udzielany jest jednorazowo.

e) Rabat jest udzielany na wizyty od poniedziałku do piątku.

F) Skorzystanie z Promocji jest dobrowolne.

g) Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w czasie trwania Promocji w Centrum Okulistycznym Świat Oka, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowią inaczej.

i) Przyznany przez Organizatora w ramach Promocji Rabat nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz nie jest przenoszalny) Organizator zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia Rabatu Pacjentom niespełniającym warunków z Pkt 4.