clock-lineemail-lineemailfacebookinstagramlinkedinpinterestpointer-linequotetelephone-linetelephonetwitter

Bezpieczny zabieg usunięcia zaćmy z rabatem 10% na wybrane soczewki

Odzyskaj pełny komfort widzenia, niezależnie od wieku. Zapewniamy optymalny dobór soczewek wewnątrzgałkowych, w tym także soczewek wieloogniskowych, które pozwalają na ostre widzenie daleko, blisko oraz w odległościach pośrednich. Dzięki nim na dobre pozbędziesz się obowiązku noszenia okularów.

Zapraszamy do skorzystania ze rabatu 10% na wybrane zabiegi usunięcia zaćmy z zastosowaniem soczewek jednoogniskowych i wieloogniskowych.

Zabiegi objęte promocją:

 • Operacja zaćmy z wszczepieniem soczewki jednoogniskowej asferycznej preloadowanej (jedno oko)
 • Operacja zaćmy z wszczepieniem soczewki jednoogniskowej asferycznej z filtrem światła niebieskiego (jedno oko)
 • Operacja zaćmy z wszczepieniem soczewki jednoogniskowej asferycznej z dodatkową korekcją astygmatyzmu (jedno oko)
 • Operacja zaćmy z wszczepieniem soczewki wieloogniskowej (jedno oko)
 • Operacja zaćmy z wszczepieniem soczewki o wydłużonym ognisku z poszerzonym zakresem widzenia (jedno oko)
 • Operacja zaćmy z wszczepieniem soczewki wieloogniskowej z dodatkową korekcją astygmatyzmu (jedno oko)
 • Operacja zaćmy z wszczepieniem soczewki o wydłużonym ognisku z poszerzonym zakresem widzenia i dodatkową korekcją astygmatyzmu (jedno oko)

Warunki skorzystania z promocji:

 • Zarezerwuj termin i wykonaj wizytę kwalifikacyjną do zabiegu usunięcia zaćmy
 • Po pozytywnej kwalifikacji wykonaj zabieg usunięcia zaćmy w Świecie Oka

Wizytę kwalifikacyjną do zabiegu możesz umówić online (w uwagach wpisz hasło „Rabat 10% na zabieg usunięcia zaćmy„) lub zadzwoń do nas na numer do nas na numer 22 307 79 77 i powołaj się na to samo hasło.

Rabat zostanie uwzględniony podczas naliczania płatności, przed wykonaniem zabiegu.

Regulamin promocji „Rabat 10% na zabieg usunięcia zaćmy

Niniejszy regulamin określa zasady akcji promocyjnej „Rabat 10% na zabieg usunięcia zaćmy” (dalej ”Promocja”) prowadzonej przez Świat Oka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-511, ul. Dominika Merliniego 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000707248, (dalej „Organizator”).

1. Czas trwania Promocji.
Promocja trwa od 1 grudnia 2022 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania promocji w dowolnym czasie bez podania przyczyn.

2. Miejsce prowadzenia Promocji.
Promocja obowiązuje w Centrum Okulistycznym Świat Oka, ul. Merliniego 9 w Warszawie na terenie Polski.

3. Przedmiot Promocji.
Przedmiotem promocji jest możliwość skorzystania z rabatu w wysokości 10% (dalej „Rabat”) od początkowej (regularnej) ceny sprzedaży usługi:

 • Operacja zaćmy z wszczepieniem soczewki jednoogniskowej asferycznej preloadowanej (jedno oko)
 • Operacja zaćmy z wszczepieniem soczewki jednoogniskowej asferycznej z filtrem światła niebieskiego (jedno oko)
 • Operacja zaćmy z wszczepieniem soczewki jednoogniskowej asferycznej z dodatkową korekcją astygmatyzmu (jedno oko)
 • Operacja zaćmy z wszczepieniem soczewki wieloogniskowej (jedno oko)
 • Operacja zaćmy z wszczepieniem soczewki o wydłużonym ognisku z poszerzonym zakresem widzenia (jedno oko)
 • Operacja zaćmy z wszczepieniem soczewki wieloogniskowej z dodatkową korekcją astygmatyzmu (jedno oko)
 • Operacja zaćmy z wszczepieniem soczewki o wydłużonym ognisku z poszerzonym zakresem widzenia i dodatkową korekcją astygmatyzmu (jedno oko)

znajdującej się w aktualnej ofercie Centrum Okulistycznego Świat Oka w czasie trwania Promocji.

4. Warunki i zasady skorzystania z Promocji.

a) Promocja obejmuje Pacjentów, którzy zerezerwują termin wizyty kwalifikacyjnej do operacji zaćmy w placówce Organizatora.

b) Z Promocji może skorzystać Pacjent, który poda hasło „Rabat 10% na zabieg usunięcia zaćmy” w następujący sposób:

 • Wpisze w polu „Uwagi” podczas rejestracji on-line na stronie www.swiatoka.pl
 • Poda rejestratorce/rejestratorowi medycznemu podczas rejestracji wizyty poprzez kontakt telefoniczny z infolinią Centrum Okulistycznego Świat Oka
 • Poda rejestratorce/rejestratorowi medycznemu podczas rejestracji wizyty w placówce Centrum Okulistycznego Świat Oka

c) Pacjent może wybrać tylko jedną usługę z wyszczególnionych w Pkt. 3, z której chciałaby skorzystać.

d) Rabat udzielany jest jednorazowo.

e) Rabat jest udzielany na wizyty od poniedziałku do soboty.

F) Skorzystanie z Promocji jest dobrowolne.

g) Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w czasie trwania Promocji w Centrum Okulistycznym Świat Oka, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowią inaczej.

i) Przyznany przez Organizatora w ramach Promocji Rabat nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz nie jest przenoszalny) Organizator zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia Rabatu Pacjentom niespełniającym warunków z Pkt 4.