clock-lineemail-lineemailfacebookinstagramlinkedinpinterestpointer-linequotetelephone-linetelephonetwitter

Laserowa korekcja wzroku z RABATEM 10%

Pożegnaj okulary korekcyjne i soczewki kontaktowe. Laserowa korekcja wzroku to uznana, sprawdzona i całkowicie bezpieczna metoda trwałego pozbycia się wad wzroku takich jak: krótkowzroczność, nadwzroczność i astygmatyzm. Efekty poprawy dostrzegalne są już drugiego dnia po zabiegu!

WARUNKI SKORZYSTANIA Z PROMOCJI:

Zapisz się na wizytę kwalifikacyjną do zabiegu
Cała procedura trwa ok. 2 godzin i obejmuje aż 18 specjalistycznych badań i pomiarów. Podczas spotkania specjaliści przeprowadzą z Tobą wnikliwy wywiad i wytłumaczą na czym polega zabieg. Wybór metody laserowej korekcji wzroku będzie uzależniony od wyników badań kwalifikacyjnych, wskazań medycznych oraz Twojego trybu życia z uwzględnieniem oczekiwań i wymagań wzrokowych.

Wykonaj zabieg laserowej korekcji wzroku na oboje oczu w Świecie Oka
Dzięki nowoczesnym urządzeniom zabieg jest w pełni bezpieczny i komfortowy, a zarazem szybki – trwa zazwyczaj od 15 do 20 minut. Zdecydowana poprawa widzenia następuje już drugiego dnia! Podczas samego zabiegu pacjent otrzymuje znieczulenie miejscowe, dzięki czemu cała procedura jest dla niego bezbolesna.

Wizytę kwalifikacyjną do zabiegu możesz umówić online (w uwagach wpisz hasło „Rabat 10% Laserowa Korekcja Wzroku„) lub zadzwoń do nas na numer 22 307 79 77 i powołaj się na to samo hasło.

Regulamin promocji „Rabat 10% Laserowa Korekcja Wzroku

Niniejszy regulamin określa zasady akcji promocyjnej „Rabat 10% Laserowa Korekcja Wzroku” (dalej ”Promocja”) prowadzonej przez Świat Oka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-511, ul. Dominika Merliniego 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000707248, (dalej „Organizator”).

1. Czas trwania Promocji.
Promocja trwa od 1 grudnia 2022 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania promocji w dowolnym czasie bez podania przyczyn.

2. Miejsce prowadzenia Promocji.
Promocja obowiązuje w Centrum Okulistycznym Świat Oka, ul. Merliniego 9 w Warszawie na terenie Polski.

3. Przedmiot Promocji.
Przedmiotem promocji jest możliwość skorzystania z rabatu w wysokości 10% (dalej „Rabat”) od początkowej (regularnej) ceny sprzedaży usługi:

  • Zabieg laserowej korekcji wzroku metodą FemtoLASIK, WF optimized
  • Zabieg laserowej korekcji wzroku metodą FemtoLASIK, metoda Topo Guided
  • Zabieg laserowej korekcji wzroku metodą EBK Standard
  • Zabieg laserowej korekcji wzroku metodą EBK Premium

znajdującej się w aktualnej ofercie Centrum Okulistycznego Świat Oka w czasie trwania Promocji.

4. Warunki i zasady skorzystania z Promocji.

a) Promocja obejmuje Pacjentów, którzy zerezerwują termin i wykonają wizytę kwalifikacyjną do laserowej korekcji wzroku w placówce Organizatora.

b) Z Promocji może skorzystać Pacjent, który poda hasło „Rabat 10% Laserowa Korekcja Wzroku” w następujący sposób:

  • Wpisze w polu „Uwagi” podczas rejestracji on-line na stronie www.swiatoka.pl
  • Poda rejestratorce/rejestratorowi medycznemu podczas rejestracji wizyty poprzez kontakt telefoniczny z infolinią Centrum Okulistycznego Świat Oka
  • Poda rejestratorce/rejestratorowi medycznemu podczas rejestracji wizyty w placówce Centrum Okulistycznego Świat Oka

c) Pacjent może wybrać tylko jedną usługę z wyszczególnionych w Pkt. 3, z której chciałaby skorzystać.

d) Rabat udzielany jest jednorazowo.

e) Rabat jest udzielany na wizyty od poniedziałku do soboty.

F) Skorzystanie z Promocji jest dobrowolne.

g) Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w czasie trwania Promocji w Centrum Okulistycznym Świat Oka, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowią inaczej.

i) Przyznany przez Organizatora w ramach Promocji Rabat nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz nie jest przenoszalny) Organizator zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia Rabatu Pacjentom niespełniającym warunków z Pkt 4.