clock-lineemail-lineemailfacebookinstagramlinkedinpinterestpointer-linequotetelephone-linetelephonetwitter

Kompleksowa korekcja wzroku z Rabatem 10%

Zabieg refrakcyjnej wymiany soczewki pozwala jednocześnie skorygować pełny zakres wady wzroku: krótkowzroczność, dalekowzroczność, astygmatyzm i starczowzroczność. Usuwa również ZAĆMĘ. A u osób, u których zaćma nie została stwierdzona – eliminuje możliwość jej wystąpienia w przyszłości.

Zapraszamy do skorzystania z Rabatu 10% na zabieg refrakcyjnej wymiany soczewki w Świecie Oka z zastosowaniem soczewek wieloogniskowych, pozwalających na całkowitą rezygnację z obowiązku noszenia okularów korekcyjnych i soczewek kontaktowych.

Zabiegi objęte promocją:

 • Refrakcyjna wymiana soczewki (RLE) z wszczepieniem soczewki wieloogniskowej
 • Refrakcyjna wymiana soczewki (RLE) z wszczepieniem soczewki wieloogniskowej z dodatkową korekcją astygmatyzmu
 • Refrakcyjna wymiana soczewki (RLE) z wszczepieniem soczewki wieloogniskowej z poszerzonym zakresem widzenia
 • Refrakcyjna wymiana soczewki (RLE) z wszczepieniem soczewki wieloogniskowej z poszerzonym zakresem widzenia i dodatkową korekcją astygmatyzmu

Warunki skorzystania z promocji:

 • Zarezerwuj termin i wykonaj wizytę kwalifikacyjną do zabiegu usunięcia zaćmy
 • Po pozytywnej kwalifikacji wykonaj zabieg usunięcia zaćmy w Świecie Oka

Wizytę kwalifikacyjną do zabiegu możesz umówić online (w uwagach wpisz hasło „Rabat 10% na refrakcyjną wymianę soczewki„) lub zadzwoń do nas na numer do nas na numer 22 307 79 77 i powołaj się na to samo hasło.

Rabat zostanie uwzględniony podczas naliczania płatności, przed wykonaniem zabiegu.

Regulamin promocji „Rabat 10% na refrakcyjną wymianę soczewki

Niniejszy regulamin określa zasady akcji promocyjnej „Rabat 10% na refrakcyjną wymianę soczewki” (dalej ”Promocja”) prowadzonej przez Świat Oka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-511, ul. Dominika Merliniego 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000707248, (dalej „Organizator”).

1. Czas trwania Promocji.
Promocja trwa od 1 grudnia 2022 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania promocji w dowolnym czasie bez podania przyczyn.

2. Miejsce prowadzenia Promocji.
Promocja obowiązuje w Centrum Okulistycznym Świat Oka, ul. Merliniego 9 w Warszawie na terenie Polski.

3. Przedmiot Promocji.
Przedmiotem promocji jest możliwość skorzystania z rabatu w wysokości 10% (dalej „Rabat”) od początkowej (regularnej) ceny sprzedaży usługi:

 • Refrakcyjna wymiana soczewki (CLE) z wszczepieniem soczewki wieloogniskowej
 • Refrakcyjna wymiana soczewki (CLE) z wszczepieniem soczewki wieloogniskowej z dodatkową korekcją astygmatyzmu
 • Refrakcyjna wymiana soczewki (CLE) z wszczepieniem soczewki wieloogniskowej z poszerzonym zakresem widzenia
 • Refrakcyjna wymiana soczewki (CLE) z wszczepieniem soczewki wieloogniskowej z poszerzonym zakresem widzenia i dodatkową korekcją astygmatyzmu

znajdującej się w aktualnej ofercie Centrum Okulistycznego Świat Oka w czasie trwania Promocji.

4. Warunki i zasady skorzystania z Promocji.

a) Promocja obejmuje Pacjentów, którzy zerezerwują termin wizyty kwalifikacyjnej do operacji zaćmy w placówce Organizatora.

b) Z Promocji może skorzystać Pacjent, który poda hasło „Rabat 10% na refrakcyjną wymianę soczewki” w następujący sposób:

 • Wpisze w polu „Uwagi” podczas rejestracji on-line na stronie www.swiatoka.pl
 • Poda rejestratorce/rejestratorowi medycznemu podczas rejestracji wizyty poprzez kontakt telefoniczny z infolinią Centrum Okulistycznego Świat Oka
 • Poda rejestratorce/rejestratorowi medycznemu podczas rejestracji wizyty w placówce Centrum Okulistycznego Świat Oka

c) Pacjent może wybrać tylko jedną usługę z wyszczególnionych w Pkt. 3, z której chciałaby skorzystać.

d) Rabat udzielany jest jednorazowo.

e) Rabat jest udzielany na wizyty od poniedziałku do soboty.

F) Skorzystanie z Promocji jest dobrowolne.

g) Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w czasie trwania Promocji w Centrum Okulistycznym Świat Oka, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowią inaczej.

i) Przyznany przez Organizatora w ramach Promocji Rabat nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz nie jest przenoszalny) Organizator zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia Rabatu Pacjentom niespełniającym warunków z Pkt 4.