Świat Oka Centrum Okulistyczne

Infolinia Infolinia i zapisy 22 307 79 77 REJESTRACJA ONLINE


Związek uszkodzenia blaszki sitowej nerwu wzrokowego z utratą włókien nerwowych siatkówki
Opracowała dr Agata Kurzawa

W lutym 2019 w amerykańskim czasopiśmie okulistycznym JAMA Ophthalmology opublikowano wyniki badania klinicznego na temat związku uszkodzeń blaszki sitowej nerwu wzrokowego z ubytkiem włókien nerwowych siatkówki u osób z jaskrą otwartego kąta.Zbadano 144 oczu z jaskrą: 51 oczu z uszkodzeniami blaszki sitowej i 83 oczu bez uszkodzeń. Do oceny uszkodzeń blaszki sitowej nerwu wzrokowego oraz grubości warstwy włókien nerwowych siatkówki użyto optycznej koherentnej tomografii (swept- source OCT).Stwierdzono, że w oczach z lokalnym ubytkiem blaszki sitowej tempo zmniejszania się grubości włókien nerwowych siatkówki było dwukrotnie szybsze, niż w oczach z blaszką sitową bez uszkodzeń. Oznacza to, że uszkodzenie blaszki sitowej jest niezależnym czynnikiem ryzyka utraty włókien nerwowych siatkówki, a spowodowane tym ubytki w polu widzenia mogą odzwierciedlać topograficznie lokalizację uszkodzeń w obrębie blaszki.Wyniki badania mogą pomóc w leczeniu osób z jaskrą otwartego kąta, zwłaszcza w ocenie tempa progresji jaskry.