Świat Oka Centrum Okulistyczne

Infolinia Infolinia i zapisy 22 307 79 77 REJESTRACJA ONLINE


Ile wirus SARS-CoV-2 może przetrwać na różnych powierzchniach?
Opracowała dr Agata Kurzawa

Amerykańscy naukowcy przeprowadzili badanie oceniające jak długo wirus SARS-CoV-2 może przetrwać na różnych powierzchniach. Sprawdzano 5 środowisk: powietrze oraz powierzchnie: plastikowe, ze stali nierdzewnej, miedziane i kartonowe. Stwierdzono, że wirus w formie wirulentnej (zdolnej do wywoływania infekcji) utrzymuje się:
-w powietrzu – do 3 godzin (ze zmniejszającą się w tym czasie ilością wykrywalnych cząstek wirusa),
-na powierzchniach plastikowych i ze stali nierdzewnej – do 72 godzin,
-na powierzchniach miedzianych – do 4 godzin,
-na kartonie- do 24 godzin.

W gabinetach okulistycznych znajduje się wiele urządzeń z powierzchniami plastikowymi oraz ze stali nierdzewnej. Powierzchnie te mogą mieć bliski kontakt z kropelkami z dróg oddechowych pacjenta, chociażby podczas rutynowego badania w lampie szczelinowej. Dlatego należy odkażać wszystkie aparaty okulistyczne po każdym badanym pacjencie oraz należy unikać rozmawiania w trakcie prowadzenia badania w lampie szczelinowej.

 

*opracowano na podstawie “ SARS-CoV-2 can survivalu up to 3 dans on stainless steel and plastic surfaces”, G.D. Seitzman MD, American Academy of Ophthalmology, Apr 29, 2020.