Świat Oka Centrum Okulistyczne

Infolinia Infolinia i zapisy 22 307 79 77 REJESTRACJA ONLINE


Grubość warstwy włókien nerwowych siatkówki a funkcje poznawcze
Opracowała dr Agata Kurzawa

Czy grubość warstwy włókien nerwowych siatkówki (RNFL) ma związek z funkcjami poznawczymi?Na to pytanie poszukiwali odpowiedzi brytyjscy naukowcy z UK Biobank Eye&Vision Consortium. W 2018 roku opublikowali wyniki swojego wieloośrodkowego badania. Wzięło w nim udział ponad 500 000 zdrowych Brytyjczyków, między 40 a 69 rokiem życia. U każdej osoby wykonano pomiar grubości warstwy włókien nerwowych siatkówki za pomocą optycznej koherentnej tomografii (OCT) oraz badanie neurologiczne wraz z 4 różnymi testami oceniającymi funkcje poznawcze.Stwierdzono, że istnieje znaczący związek między grubością warstwy włókien nerwowych siatkówki a funkcjami poznawczymi. Cieńsza warstwa RNFL wiązała się z gorszymi wynikami testów oceniających funkcje poznawcze. Co więcej, badania powtórzone po 3 latach wykazały, że u osób z cieńszą warstwą RNFL dwukrotnie częściej następowało pogorszenie zdolności poznawczych.Cieńsza warstwa włókien nerwowych siatkówki (RNFL) u osoby zdrowej związana jest nie tylko z gorszymi zdolnościami poznawczymi ale także z większym ryzykiem pogorszenia funkcji poznawczych w ciągu najbliższych 3 lat.Odkrycie to może pomóc w rozwoju leczenia i zapobiegania demencji, z zastosowaniem badania OCT i oceny grubości RNFL.