Świat Oka Centrum Okulistyczne

Infolinia Infolinia i zapisy 22 307 79 77 REJESTRACJA ONLINE


Czy cukrzyca wpływa na grubość rogówki?
Opracowała dr Agata Kurzawa

W dużym przekrojowym badaniu przeprowadzonym przez Singapure Epidemiology of Eye Diseases [SEED Study], z udziałem prawie 9 tysięcy osób pochodzenia azjatyckiego, sprawdzano czy istnieje związek między występowaniem cukrzycy a grubością rogówki.

Stwierdzono, że u osób z cukrzycą centralna grubość rogówki była wyższa ( średnio o 4.9um) niż u osób bez cukrzycy. Ponadto w grupie osób chorych na cukrzycę zaobserwowano, że wyższy poziom glikemii i wyższa wartość hemoglobiny glikowanej były związane z występowaniem większej grubości rogówki centralnej. Prawidłowości tej nie zauważono w grupie osób bez cukrzycy.

Centralna grubość rogówki ma wpływ na wynik pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego, grubsza rogówka zawyża jego wartość, cieńsza rogówka zaniża. Podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe to jeden z głównych czynników ryzyka rozwoju jaskry, a jego obniżenie to jedyna możliwa metoda kontroli postępu jaskry. Dlatego niezmiernie ważne jest prawidłowa interpretacja wartości ciśnień wewnątrzgałkowych.

Wyniki badania SEED Study wykazują, że występowanie cukrzycy i hiperglikemia wiążą się z wyższą grubością rogówki, co powinno być brane pod uwagę przy interpretacji wartości ciśnień wewnątrzgałkowych u osób chorych na cukrzycę.