Świat Oka Centrum Okulistyczne

Infolinia Infolinia i zapisy 22 307 79 77 REJESTRACJA ONLINE


Chirurgia refrakcyjna w wysokiej miopii.
Opracowała dr Agata Kurzawa

Nowsza technologia i wiedza zyskana dzięki doświadczeniu w zabiegach chirurgii refrakcyjnej przyczyniły się do poprawy wyników rogówkowych zabiegów refrakcyjnych w krótkowzroczności średniego i wysokiego stopnia – donosi doktor J.S Mehta z Singapore National Eye Center.*

Trzy główne rodzaje rogówkowych zabiegów refrakcyjnych w korygowaniu krótkowzroczności – PRK, LASIK i SMILE- znacząco rozwinęły się w ciągu ostatniego dziesięciolecia. Dr J.S. Mehta przedstawił wyniki badań na ten temat podczas 36 Kongresu Europejskiego Towarzystwa Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej.

W 18-letniej obserwacji wyników zabiegów refrakcyjnych wśród 53 731 oczu z wysoką miopią, leczonych w latach 1998 – 2015, stwierdzono znaczącą poprawę wyników refrakcyjnych.

Wśród oczu, u których wykonano zabieg LASIK w 1998  roku, u 40 % uzyskano założony cel refrakcyjny (z dokładnością do 1 dioptrii), natomiast w 2015 roku  – cel ten uzyskano u 80% oczu, a w 2018 roku – u 88% oczu.

Również w zabiegach rogówkowych  powierzchniowych – PRK – znacząco poprawiła się przewidywalność wyników refrakcyjnych. W 2009 roku u 71% operowanych oczu osiągnięto założony cel refrakcyjny (z dokładnością do 1 dioptrii), a w 2018 roku – u 82 % oczu.

Jako korzyści zabiegów powierzchniowych, jak PRK, dr Mehta wymienił większą grubość pozostającej po zabiegu istoty właściwej rogówki, a dzięki temu mniejsze ryzyko powstania ektazji rogówki oraz możliwość ewentualnego powtórnego zabiegu. Z kolei korzyści zabiegów głębokich – jak LASIK i SMILE – to szybsze gojenie po operacji, mniejsze ryzyko powstania przymgleń rogówki (efekt „haze”),  mniej wizyt pooperacyjnych i krótsza potrzeba stosowania leków po zabiegu.

Dr Mehta podkreślił, że rogówkowe zabiegi refrakcyjne w oczach z wysoką miopią obarczone są większym ryzykiem regresji wady refrakcji, z powodu m.in. bardziej stromych rogówek i zmienionej biomechaniki rogówki. Dlatego, żeby ocenić stabilność efektów chirurgii refrakcyjnej u osób z wysoką miopią, potrzebne są dalsze badania z dłuższym okresem obserwacji.

 

 

*na podstawie artykułu “High miopic correction- results of corneal refractive surgery improving in the treatment of high myopia” opublikowanego 01.02.2019 w Eurotimes Stories.