Świat Oka Centrum Okulistyczne

Infolinia Infolinia i zapisy 22 307 79 77 REJESTRACJA ONLINE


Allogeniczne pierścienie rogówkowe w leczeniu stożka rogówki.
Opracowała dr Agata Kurzawa

Dr S.Jacob z Eye Hospital w Chennai w Indiach zastosowała nową metodę w leczeniu stożka rogówki. Zamiast syntetycznych pierścieni rogówkowych (INTACS), które dotychczas wszczepiane były śródrogówkowo w celu spłaszczenia rogówki w postępującym stożku rogówki – dr Jacob użyła allogenicznych pierścieni rogówkowych (CAIRS), tzn. wytrepanowanych z rogówki zmarłego dawcy.

Po wszczepieniu w rogówkę pierścieni syntetycznych INTACS często obserwowano powikłania, jak wtórne przemieszczenie pierścienia, wyłonienie się pierścienia na powierzchnię rogówki czy infekcje prowadzące nawet do konieczności przeszczepienia rogówki. Przy zastosowaniu allogenicznych pierścieni rogówkowych (CAIRS) takich powikłań nie zaobserwowano*. Po wytrepanowaniu pierścieni z rogówki dawcy implantowano je do wykonanych za pomocą lasera femtosekundowego śródrogówkowych tuneli u pacjentów ze stożkiem rogówki (w badaniu wzięło udział 20 pacjentów, 24 oczu). Następnie wykonano zabieg crosslinking (CXL). W 18 miesięcznej obserwacji nie stwierdzono progresji stożka w żadnym z oczu, które przeszły powyższą procedurę. Nie stwierdzono również żadnych powikłań. Nastąpiła natomiast znacząca poprawa wartości keratometrii, zmniejszenie astygmatyzmu rogówkowego.

Allogeniczne pierścienie rogówkowe wydają się być korzystna alternatywą dla stosowanych dotychczas pierścieni syntetycznych. Są biokompatybilne, stabilne, i efektywne.

 

 

*na podstawie publikacji dr Soosan Jacob, Corneal Allogenic Intrastromal Ring Segments (CAIRS) combined with corneal crosslinking for keratoconus,  Journal of Refractive Surgery, 2018;34: 296-303.